ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

The NetworkInformation interface provides information about the connection a device is using to communicate with the network and provides a means for scripts to be notified if the connection type changes. The NetworkInformation interfaces cannot be instantiated. It is instead accessed through the connection property of the Navigator interface.

Note: This feature is available in Web Workers.

Properties

This interface also inherits properties of its parent, EventTarget.

NetworkInformation.downlink Read only
Returns the effective bandwidth estimate in megabits per second, rounded to the nearest multiple of 25 kilobits per seconds.
NetworkInformation.downlinkMax Read only
Returns the maximum downlink speed, in megabits per second (Mbps), for the underlying connection technology.
NetworkInformation.effectiveType Read only
Returns the effective type of the connection meaning one of 'slow-2g', '2g', '3g', or '4g'. This value is determined using a combination of recently observed round-trip time and downlink values.
NetworkInformation.rtt Read only
Returns the estimated effective round-trip time of the current connection, rounded to the nearest multiple of 25 milliseconds.
NetworkInformation.saveData Read only
Returns true if the user has set a reduced data usage option on the user agent.
NetworkInformation.type Read only
Returns the type of connection a device is using to communicate with the network. It will be one of the following values:
  • bluetooth
  • cellular
  • ethernet
  • none
  • wifi
  • wimax
  • other
  • unknown

Event handlers

NetworkInformation.onchange
The event that's fired when connection information changes and the change is fired on this object.

Methods

This interface also inherits methods of its parent, EventTarget.

Specifications

Specification Status Comment
Network Information API
The definition of 'NetworkInformation' in that specification.
Draft Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
NetworkInformation
Experimental
Chrome Full support 61Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support 48Safari No support NoWebView Android Full support 50Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 31Opera Android Full support 45Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
downlink
Experimental
Chrome Full support 61Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support 48Safari No support NoWebView Android Full support 50Chrome Android Full support 38Firefox Android ? Opera Android Full support 45Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
downlinkMax
Experimental
Chrome Full support 61
Notes
Full support 61
Notes
Notes Only supported in Chrome OS
Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support 50Chrome Android Full support 38Firefox Android No support NoOpera Android Full support 45Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
effectiveType
Experimental
Chrome Full support 61Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support 48Safari No support NoWebView Android Full support 50Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support YesOpera Android Full support 45Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
onchange
Experimental
Chrome Full support 61Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support 48Safari No support NoWebView Android Full support 50Chrome Android Full support 38Firefox Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes On Firefox, the event handler property corresponding to the change event is ontypechange.
Opera Android Full support 45Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
ontypechange
Experimental
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera ? Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
rtt
Experimental
Chrome Full support 61Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support 48Safari No support NoWebView Android Full support 50Chrome Android Full support 38Firefox Android No support NoOpera Android Full support 45Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
saveData
Experimental
Chrome Full support 65Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support YesSafari No support NoWebView Android Full support 65Chrome Android Full support 65Firefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
type
Experimental
Chrome Full support 61
Notes
Full support 61
Notes
Notes Only supported in Chrome OS
Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support 50Chrome Android Full support 38Firefox Android No support NoOpera Android Full support 45Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
Available in workers
Experimental
Chrome Full support 61Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support 48Safari No support NoWebView Android Full support 50Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 53Opera Android Full support 45Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
See implementation notes.
See implementation notes.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: jpmedley, mdnwebdocs-bot, Vanilagy, fscholz, AshKyd, jeroenvisser101, GreenBeard, chrisdavidmills, jprichardson, teoli, Sebastianz
ბოლო განახლების ავტორი: jpmedley,