გადასვლა:

ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

MSSiteModeEvent provides event properties that are specific to pinned site events.

This proprietary method is specific to Internet Explorer and Microsoft Edge.

DOM Information

Inheritance Hierarchy

Event

    MSSiteModeEvent

Methods

Method Description
initEvent Initializes a new generic event that the createEvent method created. *Note that as of Microsoft Edge, the createEvent()/initEvent() constructor pattern for synthetic events is deprecated.
preventDefault Cancels the default action of an event.
stopImmediatePropagation Prevents any further propagation of an event.
stopPropagation Prevents propagation of an event beyond the current target.

Properties

Property Description
actionURL Gets the URL of a Jump List item that is removed. *This property is not supported for Windows Store apps using JavaScript.
bubbles Gets a value that indicates whether an event propagates up from the event target.
buttonID Gets the Thumbnail Toolbar button ID that is clicked. *This property is not supported for Windows Store apps using JavaScript.
cancelable Gets a value that indicates whether you can cancel an event's default action.
cancelBubble Gets or sets a value that indicates whether an event should be stopped from propagating up from the current target.
currentTarget Gets the event target that is currently being processed.
defaultPrevented Gets a value that indicates whether the default action should be canceled.
eventPhase Gets the event phase that is being evaluated.
isTrusted Gets a value that indicates whether a trusted event source created an event.
srcElement Gets the element that the event was originally dispatched to. Compare to target.
target Gets the element that is the target of the event.
timeStamp Gets the time, in milliseconds, when an event occurred.
type Gets the name of an event.

Although this event inherits from the Event object, it cannot be created by using createEvent.

Example

interface MSSiteModeEvent extends Event {
    buttonID: number;
    actionURL: string;
}
declare var MSSiteModeEvent: {
    prototype: MSSiteModeEvent;
    new(): MSSiteModeEvent;
}

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, mattwojo
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,