ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

The MSGestureEvent is a proprietary interface specific to Internet Explorer and Microsoft Edge which represents events that occur due to touch gestures. Events using this interface include MSGestureStart, MSGestureEnd, MSGestureTap, MSGestureHold, MSGestureChange, and MSInertiaStart.

MSGestureEvent derives from UIEvent, which in turn derives from Event. Though the MSGestureEvent.initGestureEvent() method is kept for backward compatibility, the creation of an MSGestureEvent object should be done using the MSGestureEvent() constructor.

Constructor

MSGestureEvent()
Creates an MSGestureEvent object.

Properties

This interface also inherits properties of its parents, UIEvent and Event.

MSGestureEvent.expansion Read only
The diameter of the gesture area. For example, the distance between fingers.
MSGestureEvent.gestureObject Read only
Returns the MSGesture object for this gesture event.
MSGestureEvent.rotation Read only
Amount of rotation (in radians) since the previous MSGestureEvent of the current gesture. Positive values indicate clockwise rotation; negative values indicate anticlockwise rotation.
MSGestureEvent.scale Read only
The difference in scale (for zoom gestures) from the previous MSGestureEvent of the current gesture.
MSGestureEvent.translationX Read only
Distance traversed along the X-axis since the previous MSGestureEvent of the current gesture
MSGestureEvent.translationY Read only
Distance traversed along the Y-axis since the previous MSGestureEvent of the current gesture
MSGestureEvent.velocityAngular Read only
Angular velocity. Expressed in radians.
MSGestureEvent.velocityExpansion Read only
The velocity of the expansion of the gesture area.
MSGestureEvent.velocityX Read only
Velocity along the direction of the X-axis.
MSGestureEvent.velocityY Read only
Velocity along the direction of the Y-axis.

Methods

This interface also inherits methods of its parents, UIEvent and Event.

MSGestureEvent.initGestureEvent()
Initializes the value of an MSGestureEvent. If the event has already being dispatched, this method does nothing. This method is deprecated as of Microsoft Edge.

Gesture event types

Specifications

Not part of any specification. Microsoft has a description on MSDN.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
MSGestureEvent
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support YesFirefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
MSGestureEvent() constructor
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support YesFirefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
expansion
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
gestureObject
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
initGestureEvent
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
rotation
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
scale
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
translationX
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
translationY
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
velocityAngular
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
velocityExpansion
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
velocityX
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
velocityY
Non-standard
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support 10Opera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fscholz, rolfedh, cvrebert
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,