ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Use the MIDIInput interface of the Web MIDI API to access and pass messages to a MIDI input port.

Properties

None.

Event handlers

MIDIInput.onmidimessage
When the current port receives a MIDIMessage it triggers a call to this event handler.

Specifications

Specification Status Comment
Web MIDI API Working Draft Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
MIDIInput
Experimental
Chrome Full support 43Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera Full support 30Safari ? WebView Android No support NoChrome Android Full support 43Edge Mobile ? Firefox Android ? Opera Android Full support 30Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0
midimessage_event
Experimental
Chrome Full support 43Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera Full support 30Safari ? WebView Android No support NoChrome Android Full support 43Edge Mobile ? Firefox Android ? Opera Android Full support 30Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, mfluehr, fscholz, rolfedh, jpmedley, Jeremie
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,