ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

The LocalMediaStream interface was part of the Media Capture and Streams API, representing a stream of data being generated locally (such as by getUserMedia(). However, getUserMedia() now returns a MediaStream instead, and this interface has been removed from the specification.

Warning: This interface is no longer available in any mainstream browser. Do not use LocalMediaStream; you need to update any code that does use it as soon as possible or your content or application will stop working. See Stopping a video stream in MediaStreamTrack to learn how. All other functionality is found in MediaStream.

The primary reason for this interface to exist was to add a stop() method to its MediaStream parent interface. However, control over playback of media has been moved to the individual MediaStreamTrack objects, so this is no longer necessary. Instead, media is stopped by calling MediaStreamTrack.stop() on each track that needs to be stopped. The example for MediaStreamTrack.stop() demonstrates how to stop a multi-track stream, which is what LocalMediaStream.stop() used to be used for.

Methods

LocalMediaStream.stop()
Stops the stream. When the source of the stream is a connected device (such as a camera or microphone), capture of media from the device is halted. This method is no longer available with the deprecation of LocalMediaStream. See Stopping a video stream in MediaStreamTrack to learn how to stop an entire stream.

Specifications

Not part of any specification. This interface was previously part of Media Capture and Streams but was removed in 2013.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
LocalMediaStream
DeprecatedNon-standard
Chrome ? Edge ? Firefox No support 17 — 64IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android No support ? — 64Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, Sheppy, teoli, lucian95, kscarfone, Potch
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,