ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The HmacImportParams dictionary of the Web Crypto API represents the object that should be passed as the algorithm parameter into SubtleCrypto.importKey() or SubtleCrypto.unwrapKey(), when generating a key for the HMAC algorithm.

Properties

name
A DOMString. This should be set to HMAC.
hash

A DOMString representing the name of the digest function to use. The can take a value of SHA-256, SHA-384, or SHA-512.

Warning: Although you can technically pass SHA-1 here, this is strongly discouraged as it is considered vulnerable.

length Optional

A Number representing the length in bits of the key. If this is omitted the length of the key is equal to the length of the digest generated by the digest function you have chosen. Unless you have a good reason to use a different length, omit this property and use the default.

Examples

See the examples for SubtleCrypto.importKey().

Specifications

Specification Status Comment
Web Cryptography API
The definition of 'SubtleCrypto.HmacImportParams' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

Browsers that support the "HMAC" algorithm for the SubtleCrypto.importKey(), SubtleCrypto.unwrapKey() methods will support this type.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, wbamberg, chrisdavidmills
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,