ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The HTMLTemplateElement interface enables access to the contents of an HTML <template> element.

Properties

This interface inherits the properties of HTMLElement.

content Read only
A read-only DocumentFragment which contains the DOM subtree representing the <template> element's template contents.

Methods

This interface inherits the methods of HTMLElement.

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLTemplateElement interface' in that specification.
Living Standard
HTML5
The definition of 'HTMLTemplateElement interface' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLTemplateElementChrome Full support 26Edge Full support 13Firefox Full support 22IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support 26Firefox Android Full support 22Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yes
contentChrome Full support 26Edge Full support 13Firefox Full support 22IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support 26Firefox Android Full support 22Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Sheppy, mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz, sideshowbarker
ბოლო განახლების ავტორი: Sheppy,