ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The HTMLSourceElement interface provides special properties (beyond the regular HTMLElement object interface it also has available to it by inheritance) for manipulating <source> elements.

Properties

Inherits properties from its parent, HTMLElement.

HTMLSourceElement.keySystem
Is a DOMString describing the key system encrypting the stream.
HTMLSourceElement.media
Is a DOMString reflecting the media HTML attribute, containing the intended type of the media resource.
HTMLSourceElement.sizes
Is a DOMString representing image sizes between breakpoints
HTMLSourceElement.src
Is a DOMString reflecting the src HTML attribute, containing the URL for the media resource. The HTMLSourceElement.src property has a meaning only when the associated <source> element is nested in a media element that is a <video> or an <audio> element. It has no meaning and is ignored when it is nested in a <picture> element. 
Note: If the src property is updated (along with any siblings), the parent HTMLMediaElement's load method should be called when done, since <source> elements are not re-scanned automatically.
HTMLSourceElement.srcset
Is a DOMString reflecting the srcset HTML attribute, containing a list of candidate images, separated by a comma (',', U+002C COMMA). A candidate image is a URL followed by a 'w' with the width of the images, or an 'x' followed by the pixel density.
HTMLSourceElement.type
Is a DOMString reflecting the type HTML attribute, containing the type of the media resource.

Methods

No specific method; inherits methods from its parent, HTMLElement.

Specifications

Specification Status Comment
Encrypted Media Extensions
The definition of 'HTMLSourceElement' in that specification.
Recommendation Added the keySystem attribute.
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLSourceElement' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of 'HTMLSourceElement' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLSourceElementChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
keySystem
Experimental
Chrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support Yes
Disabled
Full support Yes
Disabled
Disabled This feature is behind the media.eme.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support Yes
Disabled
Full support Yes
Disabled
Disabled This feature is behind the media.eme.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
mediaChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
sizes
Experimental
Chrome Full support YesEdge Full support 13Firefox Full support 38
Full support 38
Full support 33
Disabled
Disabled From version 33: this feature is behind the dom.image.picture.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 38
Full support 38
Full support 33
Disabled
Disabled From version 33: this feature is behind the dom.image.picture.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
srcChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
srcset
Experimental
Chrome Full support YesEdge Full support 13Firefox Full support 38
Full support 38
Full support 33
Disabled
Disabled From version 33: this feature is behind the dom.image.picture.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 38
Full support 38
Full support 33
Disabled
Disabled From version 33: this feature is behind the dom.image.picture.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
typeChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, sideshowbarker, fscholz, chrisdavidmills, benwiley4000, Sebastianz, arronei, libbymc, slimsag, teoli, kscarfone, ethertank, Sheppy, jswisher
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,