ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

The HTMLBaseFontElement interface provides special properties (beyond the regular HTMLElement interface it also has available to it by inheritance) for manipulating <basefont> elements.

The <basefont> element has been deprecated in HTML4 and removed in HTML5. This latest specification requires that this element implements HTMLUnknownElement rather than HTMLBaseFontElement.

Properties

Inherits properties from its parent, HTMLElement.

HTMLBaseFontElement.color
Is a DOMString representing the text color using either a named color or a color specified in the hexadecimal #RRGGBB format.
HTMLBaseFontElement.face
Is a DOMString representing a list of one or more font names. The document text in the default style is rendered in the first font face that the client's browser supports. If no font listed is installed on the local system, the browser typically defaults to the proportional or fixed-width font for that system.
HTMLBaseFontElement.size
Is a DOMString representing the font size as either a numeric or relative value. Numeric values range from 1 to 7 with 1 being the smallest and 3 the default. Relative value starts with a '+' or a '-'.

Methods

No specific method; inherits methods from its parent, HTMLElement.

Specifications

Specification Status Comment
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
The definition of 'HTMLBaseFontElement' in that specification.
Obsolete No change
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'HTMLBaseFontElement' in that specification.
Obsolete Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLBaseFontElement
Deprecated
Chrome No support NoEdge Full support YesFirefox No support NoIE Full support YesOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android ? Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android No support No
color
Deprecated
Chrome No support NoEdge Full support 17Firefox No support NoIE Full support YesOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android ? Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android No support No
face
Deprecated
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support YesOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android ? Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android No support No
size
Deprecated
Chrome No support NoEdge Full support 12Firefox No support NoIE Full support YesOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android ? Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

See also

  • The HTML element <basefont> was implementing this interface.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz, erikadoyle, kollishivagangadhar, teoli, kscarfone
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,