ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Secure context
This feature is available only in secure contexts (HTTPS), in some or all supporting browsers.

The Geolocation interface represents an object able to programmatically obtain the position of the device. It gives Web content access to the location of the device. This allows a Web site or app to offer customized results based on the user's location.

An object with this interface is obtained using the navigator.geolocation property implemented by the Navigator object.

Note: For security reasons, when a web page tries to access location information, the user is notified and asked to grant permission. Be aware that each browser has its own policies and methods for requesting this permission.

Properties

The Geolocation interface neither implements, nor inherits any property.

Methods

The Geolocation interface doesn't inherit any method.

Geolocation.getCurrentPosition() Secure context
Determines the device's current location and gives back a Position object with the data.
Geolocation.watchPosition() Secure context
Returns a long value representing the newly established callback function to be invoked whenever the device location changes.
Geolocation.clearWatch() Secure context
Removes the particular handler previously installed using watchPosition().

Specifications

Specification Status Comment
Geolocation API Recommendation Initial specification.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
GeolocationChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5
Notes
Full support 3.5
Notes
Notes GPSD (GPS daemon) support added in Firefox 3.6. WiFi-based location is provided by Google (privacy) or a custom provider (MLS instructions).
IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support 12Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
Secure context requiredChrome Full support 50Edge ? Firefox Full support 55IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support YesWebView Android Full support 51
Notes
Full support 51
Notes
Notes Secure context is only required for applications targeting Android Nougat (7) and higher. See bug 603574.
Chrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android Full support 55Opera Android Full support 37Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
clearWatchChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
getCurrentPositionChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
watchPositionChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android ? Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, connorshea, chrisdavidmills, HeilKing, northvanhooser, erikadoyle, fscholz, Alhadis, teoli, FabioMagnoni
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,