ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The EcKeyGenParams dictionary of the Web Crypto API represents the object that should be passed as the algorithm parameter into SubtleCrypto.generateKey(), when generating any elliptic-curve-based key pair: that is, when the algorithm is identified as either of ECDSA or ECDH.

Properties

name
A DOMString. This should be set to ECDSA or ECDH, depending on the algorithm you want to use.
namedCurve

A DOMString representing the name of the elliptic curve to use. This may be any of the following names for NIST-approved curves:

  • P-256
  • P-384
  • P-521

Examples

See the examples for SubtleCrypto.generateKey().

Specifications

Specification Status Comment
Web Cryptography API
The definition of 'SubtleCrypto.EcKeyGenParams' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

Browsers that support the "ECDH" or "ECDSA" algorithms for the SubtleCrypto.generateKey() method will support this type.

See Also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, wbamberg, chrisdavidmills
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,