ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The DragEvent interface is a DOM event that represents a drag and drop interaction. The user initiates a drag by placing a pointer device (such as a mouse) on the touch surface and then dragging the pointer to a new location (such as another DOM element). Applications are free to interpret a drag and drop interaction in an application-specific way.

This interface inherits properties from MouseEvent and Event.

Properties

DragEvent.dataTransfer Read only
The data that is transferred during a drag and drop interaction.

Constructors

Although this interface has a constructor, it is not possible to create a useful DataTransfer object from script, since DataTransfer objects have a processing and security model that is coordinated by the browser during drag-and-drops.

DragEvent()
Creates a synthetic and untrusted DragEvent.

Event types

drag
This event is fired when an element or text selection is being dragged.
dragend
This event is fired when a drag operation is being ended (by releasing a mouse button or hitting the escape key).
dragenter
This event is fired when a dragged element or text selection enters a valid drop target.
dragexit
This event is fired when an element is no longer the drag operation's immediate selection target.
dragleave
This event is fired when a dragged element or text selection leaves a valid drop target.
dragover
This event is fired continuously when an element or text selection is being dragged and the mouse pointer is over a valid drop target (every 50 ms WHEN mouse is not moving ELSE much faster between 5 ms (slow movement) and 1ms (fast movement) approximately. This firing pattern is different than mouseover ).
dragstart
This event is fired when the user starts dragging an element or text selection.
drop
This event is fired when an element or text selection is dropped on a valid drop target.

GlobalEventHandlers

GlobalEventHandlers.ondrag
A global event handler for the drag event.
GlobalEventHandlers.ondragend
A global event handler for the dragend event.
GlobalEventHandlers.ondragenter
A global event handler for the dragenter event.
GlobalEventHandlers.ondragexit
A global event handler for the dragexit event.
GlobalEventHandlers.ondragleave
A global event handler for the dragleave event.
GlobalEventHandlers.ondragover
A global event handler for the dragover event.
GlobalEventHandlers.ondragstart
A global event handler for the dragstart event.
GlobalEventHandlers.ondrop
A global event handler for the drop event.

Example

An Example of each property, constructor, event type and global event handlers is included in their respective reference page.

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'DragEvent' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of 'DragEvent' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
DragEventChrome Full support 46Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support YesSafari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
DragEvent() constructorChrome Full support 46Edge ? Firefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android Full support YesOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
dataTransferChrome Full support 46Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support YesSafari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, sideshowbarker, connorshea, YanBellavance, arai, jimwmg, erikadoyle, Sebastianz, AFBarstow, fscholz, teoli, Remy_Juanes, kscarfone, rabimba
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,