ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The DelayNode interface represents a delay-line; an AudioNode audio-processing module that causes a delay between the arrival of an input data and its propagation to the output. A DelayNode always has exactly one input and one output, both with the same amount of channels.

The DelayNode acts as a delay-line, here with a value of 1s.

When creating a graph that has a cycle, it is mandatory to have at least one DelayNode in the cycle, or the nodes taking part in the cycle will be muted.

Number of inputs 1
Number of outputs 1
Channel count mode "max"
Channel count 2 (not used in the default count mode)
Channel interpretation "speakers"

Constructor

DelayNode()
Creates a new instance of an DelayNode object instance. Alternatively, you can use the BaseAudioContext.createDelay() factory method.

Properties

Inherits properties from its parent, AudioNode.

DelayNode.delayTime Read only
Is an a-rate AudioParam representing the amount of delay to apply.

Methods

No specific methods; inherits methods from its parent, AudioNode.

Example

We have created a simple example that allows you to play three different samples on a constant loop — see create-delay (you can also view the source code). If you just press the play buttons, the loops will start immediately; if you slide the sliders up to the right, then press the play buttons, a delay will be introduced, so the looping sounds don't start playing for a short amount of time.

var AudioContext = window.AudioContext || window.webkitAudioContext;
var audioCtx = new AudioContext();

var synthDelay = audioCtx.createDelay(5.0);

 ...

var synthSource;

playSynth.onclick = function() {
 synthSource = audioCtx.createBufferSource();
 synthSource.buffer = buffers[2];
 synthSource.loop = true;
 synthSource.start();
 synthSource.connect(synthDelay);
 synthDelay.connect(destination);
 this.setAttribute('disabled', 'disabled');
}

stopSynth.onclick = function() {
 synthSource.disconnect(synthDelay);
 synthDelay.disconnect(destination);
 synthSource.stop();
 playSynth.removeAttribute('disabled');
}

...

var delay1;
rangeSynth.oninput = function() {
 delay1 = rangeSynth.value;
 synthDelay.delayTime.setValueAtTime(delay1, audioCtx.currentTime);
}

Specifications

Specification Status Comment
Web Audio API
The definition of 'DelayNode' in that specification.
Working Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
DelayNodeChrome Full support 14Edge Full support YesFirefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 26Opera Android Full support 14Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
DelayNode() constructorChrome Full support 55
Notes
Full support 55
Notes
Notes Before version 59, the default values were not supported.
Edge ? Firefox Full support 53IE No support NoOpera Full support 42Safari ? WebView Android Full support 55
Notes
Full support 55
Notes
Notes Before version 59, the default values were not supported.
Chrome Android Full support 55
Notes
Full support 55
Notes
Notes Before version 59, the default values were not supported.
Edge Mobile ? Firefox Android Full support 53Opera Android Full support 42Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 6.0
delayTimeChrome Full support 14Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 26Opera Android Full support 14Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, Sheppy, Jedipedia, fscholz, chrisdavidmills, jpmedley, erikadoyle, Sebastianz, JesseTG, padenot, tregagnon, teoli
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,