გადასვლა:

ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

NOTE: This is not implemented in Mozilla

Indicates a location such as where an error occurred. Returned by DOMError.location.

Properties

DOMLocator.lineNumber Read only
Returns a positive integer or -1.
DOMLocator.columnNumber Read only
Returns a positive integer or -1.
DOMLocator.byteOffset Read only
Returns a positive integer or -1.
DOMLocator.utf16Offset Read only
Returns a positive integer or -1.
DOMLocator.relatedNode Read only
Returns a positive integer or -1.
DOMLocator.uri Read only
Returns a positive integer or -1.

Methods

This interface neither implements, nor inherits, any method.

Specifications

Specification Status Comment
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'DOMLocator' in that specification.
Obsolete Initial definition

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, mfluehr, Sebastianz, teoli, kscarfone, Sheppy, Brettz9
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,