ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Secure context
This feature is available only in secure contexts (HTTPS), in some or all supporting browsers.

The Coordinates interface represents the position and altitude of the device on Earth, as well as the accuracy with which these properties are calculated.

Properties

The Coordinates interface doesn't inherit any property.

Coordinates.latitude Read only Secure context
Returns a double representing the position's latitude in decimal degrees.
Coordinates.longitude Read only Secure context
Returns a double representing the position's longitude in decimal degrees.
Coordinates.altitude Read only Secure context
Returns a double representing the position's altitude in meters, relative to sea level. This value can be null if the implementation cannot provide the data.
Coordinates.accuracy Read only Secure context
Returns a double representing the accuracy of the latitude and longitude properties, expressed in meters.
Coordinates.altitudeAccuracy Read only Secure context
Returns a double representing the accuracy of the altitude expressed in meters. This value can be null.
Coordinates.heading Read only Secure context
Returns a double representing the direction in which the device is traveling. This value, specified in degrees, indicates how far off from heading true north the device is. 0 degrees represents true north, and the direction is determined clockwise (which means that east is 90 degrees and west is 270 degrees). If speed is 0, heading is NaN. If the device is unable to provide heading information, this value is null.
Coordinates.speed Read only Secure context
Returns a double representing the velocity of the device in meters per second. This value can be null.

Methods

The Coordinates interface neither implements, nor inherits any method.

Specifications

Specification Status Comment
Geolocation API
The definition of 'Coordinates' in that specification.
Recommendation Initial specification.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
CoordinatesChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 1.0
Secure context requiredChrome Full support 47Edge ? Firefox Full support 55IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android No support NoChrome Android Full support 47Firefox Android Full support 55Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
accuracyChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
altitudeChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
altitudeAccuracyChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
headingChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
latitudeChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
longitudeChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
speedChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10.6 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 11 — 14
Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fscholz, Peter-Optiway, chrisdavidmills, erikadoyle, davidfindlay, jwhitlock, Alhadis, teoli
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,