გადასვლა:

ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

CSSOMString is used to denote string data in CSSOM specifications and can refer to either DOMString or USVString. When a specification says CSSOMString, it depends on the browser vendors to choose whether to use DOMString or USVString. While browser implementations that use UTF-8 internally to represent strings in memory can use USVString when the specification says CSSOMString, implementations that already represent strings as 16-bit sequences might choose to use DOMString instead.

Implementation differences

Browser DOMString or USVString for CSSOMString
Firefox (Gecko) USVString
Chrome (Blink) USVString
Safari (WebKit) USVString
Edge (EdgeHTML) -
Opera (Blink) USVString

Specifications

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM)
The definition of 'CSSOMString' in that specification.
Working Draft Initial definition.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Wuzzel, alattalatta, mfuji09, championshuttler, jsx
ბოლო განახლების ავტორი: Wuzzel,