ვებგვერდებისა და მომსახურებების შესაქმნელად, უამრავი API არის ხელმისაწვდომი. ქვემოთ ჩამოთვლილია თითოეული API და სხვა მაკავშირებლები (ობიექტის სახეები), რომლებიც შესაძლოა გამოგადგეთ თქვენი ვებპროგრამის ან საიტის შემუშავებისას.

API-ები ვებპროგრამებისა და საიტებისთვის ჩვეულებრივ JavaScript-ს იყენებს, თუმცა ეს აუცილებელ პირობას, რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს.

მახასიათებლები

ხელმისაწვდომი API-ების სრული ჩამონათვალი.

ABCDEFGHIKLMNPRSTUVWX

მაკავშირებლები

ხელმისაწვდომი შუალედური მაკავშირებლების (ობიექტის სახეების) ჩამონათვალი.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X

ასევე იხილეთ

 

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, G12r, xgqfrms-GitHub
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,