ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Source maps are JSON files providing a way to associate transformed sources, as seen by the browser, with their original sources, as written by the developer. You can sometimes encounter problems working with source maps.  This page explains the most common problems and how to fix them.

Note: If you're new to source maps, you can learn more about them in How to use a source map.

General source map error reporting

If you do see a problem, a message will appear in the webconsole. This message will show an error message, the resource URL, and the source map URL:

Error from invalid JSON

Here, the resource URL tells us that bundle.js mentions a source map, and the source map URL tells us where to find the source map data (in this case, relative to the resource).  The error tells us that the source map is not JSON data — so we're serving the wrong file.

There are a few common ways that source maps can go wrong; they are detailed in the following sections.

Source map missing or inaccessible

The source map resource can be missing or inaccessible.

Source map file is missing

The fix here is to make sure the file is being served and is accessible to the browser

Invalid source map

The source map data can be invalid — either simply not a JSON file at all, or with an incorrect structure. Typical error messages here are:

  • SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
  • Error: "version" is a required argument

Error: "version" is a required argument

Original source missing

An original source may be missing.  You may encounter this when trying to open one of the original sources in the debugger. The message looks a little different in this case:

Debugger source tab showing the error

In this case, the error will also be displayed in the source tab in the debugger:

Debugger source tab showing the error

NetworkError when attempting to fetch resource

A bug in Firefox prevents it from loading source maps for web extensions.

See Bug 1437937: WebExtensions Doesn't Find Source Maps for details.

Source-Map-Fehler: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
 Ressourcen-Adresse: moz-extension://c7f0f003-4fcf-49fd-8ec0-c49361266581/background.js
 Source-Map-Adresse: background.js.map

The only workaround is to manually change the map URL to a public one (http://localhost:1234/file.map.js) and start a local webserver at this port.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, irenesmith, cweiske, yehor, saurabhverma8795, chrisdavidmills, KevinZZZSK, wbamberg, Onkar316, j0k3p, ttromey
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,