ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The JavaScript sources executed by the browser are often transformed in some way from the original sources created by a developer. For example:

  • sources are often combined and minified to make delivering them from the server more efficient.
  • JavaScript running in a page is often machine-generated, as when compiled from a language like CoffeeScript or TypeScript.

In these situations, it's much easier to debug the original source, rather than the source in the transformed state that the browser has downloaded. A source map is a file that maps from the transformed source to the original source, enabling the browser to reconstruct the original source and present the reconstructed original in the debugger.

To enable the debugger to work with a source map, you must:

  • generate the source map
  • include a comment in the transformed file, that points to the source map. The comment's syntax is like this:
//# sourceMappingURL=http://example.com/path/to/your/sourcemap.map

In the video above we load https://mdn.github.io/devtools-examples/sourcemaps-in-console/index.html. This page loads a source called "main.js" that was originally written in CoffeeScript and compiled to JavaScript. The compiled source contains a comment like this, that points to a source map:

//# sourceMappingURL=main.js.map

In the Debugger's source list pane, the original CoffeeScript source now appears as "main.coffee", and we can debug it just like any other source.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, Sebastianz, wbamberg, digitarald, ra4ul, Daniel-KM, gabrielmicko, akikochuchu, jnachtigall
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,