ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

This page describes the JavaScript Debugger as it appears in Firefox 52 and above, in Firefox Nightly and Firefox Developer Edition.

To see what it's like in earlier versions of Firefox or in Firefox Beta and Release, see Debugger (before Firefox 52).

If you are getting this version of the Debugger and need to switch back to the old version, you can do so by visiting about:config and setting the "devtools.debugger.new-debugger-frontend" preference to false.

A normal breakpoint is just associated with a line: when the program reaches that line, the debugger pauses. A conditional breakpoint also has a condition associated with it, which is represented as an expression. When the program reaches the line, the debugger pauses only if the expression evaluates to true.

To set a conditional breakpoint, activate the context menu in the source pane, on the line where you want the breakpoint, and select "Add Conditional Breakpoint". You'll then see a textbox where you can enter the expression. Press Return to finish.

Conditional breakpoints are shown as orange arrows laid over the line number.

If you context-click on any breakpoint, you'll see a menu item "Edit Breakpoint". You can use this to modify an existing condition or to add a condition to a normal breakpoint.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: wbamberg
ბოლო განახლების ავტორი: wbamberg,