ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

You can set an unconditional breakpoint in one of the following ways:

  • in the source pane, click on the line number for the line you want to break at
  • in the source pane, activate the context menu while on the line you want to break at, and select "Add breakpoint"
  • in the source pane, highlight the line you want to break at and press Ctrl+B (Windows/Linux) or Command+B (Mac OS X)

When you display the context menu, you have a choice of setting either a breakpoint that will pause code execution when it reaches that line, an unconditional breakpoint, or a conditional breakpoint that will only pause the code if the conditions you define are met:

If you choose to set a conditional breakpoint, you will be able to add the condition:

Each breakpoint is shown in two places in the debugger:

  • the breakpoints list shows the filename and line number for the breakpoint

  • the line in the source pane is marked with a blue arrow if you set an unconditional breakpoint, or an orange arrow if the breakpoint is conditional.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: irenesmith, Sebastianz, wbamberg, rralian, Metonymy
ბოლო განახლების ავტორი: irenesmith,