ეს თარგმანი არასრულია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ სტატიის გადმოთარგმნაში ინგლისურიდან.

როგორ უნდა გამოიყურებოდეს თქვენი ვებსაიტი? საუბარი კოდის წერის დაწყებამდე შესასრულებელ საჭირო სამუშაოებზე, როგორიცაა საიტის იერსახის დაგეგმვა და შემუშავება, რომელიც მოიცავს საკითხებს, „რა ინფორმაცია უნდა იყოს საიტზე განთავსებული?“, „რომელი შრიფტი და რა ფერები უნდა იყოს გამოყენებული?“ და „რას უნდა აკეთებდეს ჩემი ვებსაიტი?“

უპირველესი: დაგეგმვა

ნებისმიერი საქმის წამოწყებამდე, გესაჭიროებათ გარკვეული საკითხების წინასწარ მოფიქრება. რას უნდა აკეთებდეს თქვენი საიტი? საიტს ზოგადად ყველაფრის გაკეთება შეუძლია, მაგრამ თავიდან ჯობია დაიწყოთ მარტივით. თავდაპირველად, ჩვენ უბრალოდ შევქმნით ვებგვერდს სათაურით, სურათით და რამდენიმე პარაფრაფით.

დასაწყისისთვის, საჭიროა გასცეთ მოცემულ კითხვებს პასუხი:

  1. რას ეხება თქვენი ვებსაიტი? ცხოველებს, ქალაქებს, თამაშებს?
  2. რა ინფორმაციის წარდგენა გსურთ თემის სახით? დაწერეთ სათაური და რამდენიმე პარაგრაფი, თან იფიქრეთ სურათზე, რომელიც გამოდგება გვერდზე გამოსატანად.
  3. როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ვებსაიტი, მარტივი სიტყვებით? რა ფერის ფონი უნდა ჰქონდეს? რა სახის შრიფტი იქნება შესაფერისი: ჩვეულებრივი, დახატული, მუქი და მყვირალა თუ სადა?

შენიშვნა: დიდი პროექტები საჭიროებს დაწვრილებით მითითებებს, თითოეული საკითხის გასაზღვრისთვის, მათ შორის ფერების, შრიფტების, შიგთავსის ნაწილებს შორის დაშორებების, წერის სათანადო სტილის შერჩევისთვის და ა.შ. ამას ზოგჯერ უწოდებენ იერსახის სახელმძღვანელოს ან ბრენდის წიგნს,  მაგალითად შეგიძლიათ იხილოთ Firefox-ისა და Mozilla-ს იერსახის სახელმძღვანელო.

შექმენით იერსახის მონახაზი

შემდეგ, აიღეთ ფანქარი და ფურცელი და გააკეთეთ მონახაზი, თუ როგორ გსურთ გამოიყურებოდეს თქვენი საიტი. პირველი ვებსაიტისთვის, ბევრი არაფერია დასახაზი, მაგრამ კარგი იქნება თუ ამას ჩვევად აქცევთ თავიდანვე. მეტად გამოსადეგი იქნება მომავალში – ამასთან არაა აუცილებელი ვან გოგივით ხატავდეთ!

შენიშვნა: სინამდვილეში, რთულ ვებსაიტებზე მუშაობის დროსაც, იერსახის შემმუშავებელი გუნდები, ჩვეულებრივ სწორედ ქაღალდზე იწყებენ საიტის დიზაინის მონახაზის გაკეთებას და შემდეგ გადააქვათ ციფრულ ფორმატში გრაფიკული პროგრამებისა და ვებტექნოლოგიების საშუალებით.

ვებშემმუშავებელთა გუნდებში, ხშირად ჰყავთ როგორც გრაფიკული იერსახის შემმუშავებელი, ასევე ცალკე სამომხმარებლო გარემოს იერსახის (user-experience – UX) შემმუშავებელიც. პირველი ზრუნავს საიტის ზოგადი იერსახის შექმნაზე, ხოლო მეორე ცდილობს ეს იერსახე გახადოს მომხმარებელზე უკეთ მორგებული და გამოსაყენებლად მეტად მოსახერხებელი.

Choosing your assets

At this point, it's good to start putting together the content that will eventually appear on your webpage.

Text

You should still have your paragraphs and title from earlier. Keep these close by.

Theme color

To choose a color, go to the Color Picker and find a color you like. When you click on a color, you'll see a strange six-character code like #660066. That's called a hex(adecimal) code, and represents your color. Copy the code down somewhere safe for now.

Images

To choose an image, go to Google Images and search for something suitable.

  1. When you find the image you want, click on the image.
  2. Press the View image button.
  3. On the next page, right-click the image (Ctrl + click on a Mac), choose Save Image As..., and choose a safe place to save your image. Alternatively, copy the image's web address from your browser's address bar for later use.

Note 1: Most images on the web, including in Google Images, are copyrighted. To reduce your likelihood of violating copyright, you can use Google's license filter. Just 1) click on Search tools, then on 2) Usage rights:

Note 2: As of 15 Feb 2018, Google has had its View Image button removed (see https://twitter.com/searchliaison/status/964226180776845312/photo/1). An alternative solution would be to use Bing Images (Duckduckgo/Yahoo yields similar results to Bing). Other alternatives that yield different results are Baidu or Yandex.

 

Font

To choose a font:

  1. Go to Google Fonts and scroll down the list until you find one you like. You can also use the controls on the right to further filter the results.
  2. Click the "plus" (Add to) icon next to the font you want.
  3. Click the "* Family Selected" button in the panel at the bottom of the page ("*" depends on how many fonts you selected).
  4. In the popup box, you can see and copy the lines of code Google gives you into your text editor to save for later.

 

 

In this module

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: G12r
ბოლო განახლების ავტორი: G12r,