MDN will be in maintenance mode on Friday September 22nd, starting at 10 AM Pacific / 5 PM UTC, for about 1 hour.

OGINO Masanori

からのメンバー
OGINO Masanori

最近の更新

すべての活動を表示
ページ 日時 コメント

User:OGINO Masanori


/* 紹介 */

User:OGINO Masanori


/* 自分がしている翻訳状況 */ 現状を追加

User:OGINO Masanori


/* 自分がしている翻訳状況 */

User:OGINO Masanori


/* 自分がしている翻訳状況 */ 微調整

User:OGINO Masanori


/*微調整*/