Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

Witia

Registrato in data
Witia

Aggiornamenti alla documentazione

Mostra tutte le attività
Pagina Data Commento

Obsługa protokołów przez aplikacje WWW


lit.

Kontrolki numeryczne


/* Pola do wprowadzania daty i czasu */ int.

display


Zdjęte {{{Dopracuj}}}

Plik własności


/* Paczki łańcuchów znaków */ int., styl

Porady odnośnie tworzenia szybko ładujących się stron HTML


/* Zmniejsz liczbę wywołań domen */