Függvény

Minden JavaScript függvény tulajdonképpen egy Function objektum. Ez látható a következő kódnál, amely igazat ad vissza: (function(){}).constructor === Function.

Konstruktor

Function()
Létrehoz egy új Function objektumot. A konstruktor közvetlen meghívásával dinamikusan hozhatók létre függvények, de ez biztonsági és az evalhoz hasonló (de sokkal kevésbé jelentős) teljesítménybeli problémáktól szenved. Viszont, az evaltól ellentétben, a Function konstruktor olyan függvényeket hoz létre, melyek mindig a globális hatókörben hajtódnak végre.

Példánytulajdonságok

Function.arguments
A függvénynek átadott argumentumokból álló tömb.
A Function elavult tulajdonsága. Helyette az arguments objektum (a függvényen belül érhető el) használandó.
Function.caller
A jelenleg futó függvényt meghívó függvényt adja meg.
Ez a tulajdonság elavult, és csak egyes nem szigorú függvényekben működik.
Function.displayName
A függvény megjelenítendő neve.
Function.length
Megadja a függvény által várt argumentumok számát.
Function.name
A függvény neve.

Példánymetódusok

Function.prototype.apply(thisArg [, argsArray])
Meghív egy függvényt, és beállítja a this értékét a megadott thisArg értékre. Az argumentumok Array objektumként adhatók át.
Function.prototype.bind(thisArg[, arg1[, arg2[, ...argN]]])
Létrehoz egy új függvényt, amely meghívásakor beállítja a this értékét a megadott thisArg értékre. Az opcionálisan megadható argumentumsor az új függvény meghívásakor átadott argumentumok elé lesz fűzve.
Function.prototype.call(thisArg[, arg1, arg2, ...argN])
Meghív egy függvényt, és beállítja a this értékét a megadott értékre. Az argumentumok egyszerűen átadhatók.
Function.prototype.toString()
Visszaadja a függvény forráskódját ábrázáló karakterláncot.
Felülírja a Object.prototype.toString metódust.

Példák

Különbség a Function konstruktor és a függvénydeklaráció között

A Function konstruktorral létrehozott függvények nem hoznak létre zárványt a létrehozási környezetükhöz, mindig a globális hatókörbe kerülnek. Futtatáskor csak a saját helyi változóit és a globálisakat éri el, a Function konstruktor meghívásakor aktív hatókörben szereplőket nem. Ez különbözik az eval függvénykifejezésen történő használatától.

var x = 10;

function createFunction1() {
  var x = 20;
  return new Function('return x;'); // az |x| a globális |x|-et jelenti
}

function createFunction2() {
  var x = 20;
  function f() {
    return x; // ez az |x| a fent lévő helyi |x|-et jelenti
  }
  return f;
}

var f1 = createFunction1();
console.log(f1());     // 10
var f2 = createFunction2();
console.log(f2());     // 20

A kód működik a webböngészőkben, de az f1() ReferenceError hibát okoz Node.js-ben, mert az x nem található. Ez azért van, mert a Node legfelső szintű hatóköre nincs a globális hatókörben, és az x a modulra nézve helyi változó lesz.

Specifikációk

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.

Böngészőkompatibilitás

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
FunctionChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Function() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
applyChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
arguments
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
bindChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
callChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
caller
Non-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support 9.6Safari Full support 3WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
displayName
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 13IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 14Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
lengthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
nameChrome Full support 15Edge Full support 14Firefox Full support 1IE No support NoOpera Full support 10.5Safari Full support 6WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 1 — 74
Notes
No support 1 — 74
Notes
Notes Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.

Lásd még: