Ez a fordítás nem teljes. Kérjük segítsen ezt a cikket lefordítani angolról.

A Function konstruktora létrehoz egy új Function objektumot. A konstruktort közvetlenül meghívva dinamikusan hozhatunk létre függvényeket, de ez biztonsági és teljesítménybeli problémákat okozhat hasonlóan a eval híváshoz.
Minden JavaScript függvény tulajdonképpen egy Function objektum.

Szintaxisa

new Function ([arg1[, arg2[, ...argN]],] functionBody)

Paraméterei

arg1, arg2, ... argN
A funkció által használt formális argumentum elnevezések. Mindegyik kötelezően egy-egy string, ami érvényes JavaScript azonosítónak felel meg, vagy ilyen típusú stringek listája, vesszővel elválasztva. Például "x", "theValue", vagy "a,b".
functionBody
String, ami azokat a JavaScript utasításokat tartalmazza, amik megadják a funkció definícióját.

Leírás

Function objects created with the Function constructor are parsed when the function is created. This is less efficient than declaring a function with a function expression or function statement and calling it within your code, because such functions are parsed with the rest of the code.

All arguments passed to the function are treated as the names of the identifiers of the parameters in the function to be created, in the order in which they are passed.

Invoking the Function constructor as a function (without using the new operator) has the same effect as invoking it as a constructor.

A Function tulajdonságai és metódusai

The global Function object has no methods or properties of its own. However, since it is a function itself, it does inherit some methods and properties through the prototype chain from Function.prototype.

Function prototype objektum

Property-k

Function.arguments
An array corresponding to the arguments passed to a function. This is deprecated as property of Function. Use the arguments object available within the function instead.
Function.arity
Used to specifiy the number of arguments expected by the function, but has been removed. Use the length property instead.
Function.caller
Specifies the function that invoked the currently executing function.
Function.length
Specifies the number of arguments expected by the function.
Function.name
The name of the function.
Function.displayName
The display name of the function.
Function.prototype.constructor
Specifies the function that creates an object's prototype. See Object.prototype.constructor for more details.

Metódusok

Function.prototype.apply()
Calls a function and sets its this to the provided value, arguments can be passed as an Array object.
Function.prototype.bind()
Creates a new function which, when called, has its this set to the provided value, with a given sequence of arguments preceding any provided when the new function was called.
Function.prototype.call()
Calls (executes) a function and sets its this to the provided value, arguments can be passed as they are.
Function.prototype.isGenerator()
Returns true if the function is a generator; otherwise returns false.
Function.prototype.toSource()
Returns a string representing the source code of the function. Overrides the Object.prototype.toSource method.
Function.prototype.toString()
Returns a string representing the source code of the function. Overrides the Object.prototype.toString method.

Function példányok

Function instances inherit methods and properties from Function.prototype. As with all constructors, you can change the constructor's prototype object to make changes to all Function instances.

Példák

Specifying arguments with the Function constructor

The following code creates a Function object that takes two arguments.

// Example can be run directly in your JavaScript console

// Create a function that takes two arguments and returns the sum of those arguments
var adder = new Function('a', 'b', 'return a + b');

// Call the function
adder(2, 6);
// > 8

The arguments "a" and "b" are formal argument names that are used in the function body, "return a + b".

Difference between Function constructor and function declaration

Functions created with the Function constructor do not create closures to their creation contexts; they always are created in the global scope. When running them, they will only be able to access their own local variables and global ones, not the ones from the scope in which the Function constructor was called. This is different from using eval with code for a function expression.

var x = 10;

function createFunction1() {
  var x = 20;
  return new Function('return x;'); // this |x| refers global |x|
}

function createFunction2() {
  var x = 20;
  function f() {
    return x; // this |x| refers local |x| above
  }
  return f;
}

var f1 = createFunction1();
console.log(f1());     // 10
var f2 = createFunction2();
console.log(f2());     // 20

Specifikációk

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Draft  

Böngésző kompatibilitás

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
arguments Yes Yes1 Yes Yes Yes
arity No No No No No No
caller Yes Yes18 Yes Yes
displayName ? ?13 ? ? ?
length Yes Yes1 Yes Yes Yes
name15141 No Yes Yes
prototype Yes Yes1 Yes Yes Yes
apply Yes Yes1 Yes Yes Yes
bind7 Yes4911.65.1
call Yes Yes1 Yes Yes Yes
isGenerator No No5 — 58 No No No
toSource No No1 No No No
toString Yes Yes15 Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
arguments Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
arity No No No No No No No
caller Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
displayName ? ? ?14 ? ? ?
length Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
name Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
prototype Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
apply Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
bind418 Yes411.56 Yes
call Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
isGenerator No No No5 — 58 No No No
toSource No No No4 No No No
toString Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Lásd még:

Dokumentum címkék és a közreműködők

Ezen oldal közreműködői: iamdue, copas2, dorionka
Utoljára frissítve: iamdue,