Array.of()

Az Array.of() metódus egy új Array példányt hoz létre változó számú argumentumokból, azok számától és típusától függetlenül.

Az Array.of() és az Array konstruktor működése között az a különbség, hogy máshogy hasznája az argumentumként megadott egész számokat: az Array.of(7) létrehoz egy új tömböt, melynek az egyetlen eleme a 7, ezzel szemben az Array(7) egy olyan üres tömböt hoz létre, melynek a length property-je: 7 (Megjegyzés: ez valójában egy 7 üres elemű (empty) tömböt jelent, nem olyat, melynek az elemei ténylegesen undefined értékeket tartalmaznának).

Array.of(7);    // [7]
Array.of(1, 2, 3); // [1, 2, 3]

Array(7);     // 7 üres elemű tömb: [empty × 7]
Array(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]

Szintakszis

Array.of(elem0[, elem1[, ...[, elemN]]])

Paraméterek

elemN
Elemek, melyeket a tömb tartalmazni fog

Visszatérési érték

Egy új Array példány.

Leírás

Ez a függvény szabványos az ECMAScript 2015 óta. További részletekért lásd az Array.of és az Array.from proposal-t és a Array.of polyfill-t.

Példák

Array.of(1);     // [1]
Array.of(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]
Array.of(undefined); // [undefined]

Polyfill

A következő kód lefuttatása után az Array.of() hasznáható lesz, amennyiben a kliens ezt natíven nem támogatja.

if (!Array.of) {
 Array.of = function() {
  return Array.prototype.slice.call(arguments);
 };
}

Specifikációk

Böngésző kompatibilitás

BCD tables only load in the browser

Lásd még: