Hibaleírás: Warning: unreachable code after return statement

Üzenet

Warning: unreachable code after return statement (Firefox)

Hiba típusa

Figyelmeztetés

Mi történt?

A return utasítás befejezi a függvény végrehajtását, és opcionálisan értéket ad vissza. Ha return szerepel a függvényben közvetlenül (tehát nem if-be ágyazva), akkor a return mindig végrehajtódik. Ez esetben, ha a return után van még valamilyen kód, az soha nem fog végrehajtódni. Ezt jelzi a figyelmeztetés.

Ha a return után nincs pontosvessző, majd a következő sorban egy kifejezés (szám, string, ...) szerepel, a figyelmezetés akkor is megjelenik. A JavaScript ugyanis bizonyos esetekben az entert is pontosvesszőnek értelmezi, így a return utasítás lefut, a mögötte található kifejezés pedig nem lesz értelmezve.

Nem jelenik meg figyelmeztetés a pontosvessző nélküli returnre, ha az alábbi utasítások valamelyike követi:

Példák

Hibás használatok

function f() {
 var x = 3;
 x += 4;
 return x;  // a return azonnal visszatér a függvényből
 x -= 3;   // tehát ez a sor soha nem fog lefutni; nem elérhető
}

function f() {
 return   // ez 'return'-ként értelmeződik
  3 + 4;  // tehát a funkció visszatér és ezt a sort soha nem éri el
}

Helyes használat

function f() {
 var x = 3;
 x += 4;
 x -= 3;
 return x; // OK: visszatér minden más utasítás után
}

function f() {
 return 3 + 4 // OK: pontosvessző nélküli return, kifejezéssel ugyanazon sorban
}

Lásd még