CSS Grid Layout

A CSS Grid Layout kiemlekedő feladatot lát el egy adott HTML oldal fő részeinek meghatározásakor, illetve az oldalon elhelyezkező elemek méretének, pozíciójának és egymáshoz való viszonyának definiálasakor.

Ahogyan a táblázatok esetében is, a grid layout lehetővé teszi a szerkesztő számára, hogy az egyes elemeket oszlopokba és sorokba rendezze. Emellett jó tudni, hogy más jellegű felépítések megvalósítása is lehetséges a CSS grid segítségével, még akár könyebben is, mint a táblázatokkal. Például, egy grid konténer gyermek elemei képesek egymást pozícionálni. Ennek következtében képesek egymást fedni, hasonlóan a CSS-sel pozícionált elemekhez.

Egyszerű példa

Az alábbi példa egy három oszlopos felépítést valósít meg, amelyben minden sor automatikusan minimum 100 pixel magas lesz és maximum akkora, mint amekkora helyet automatikusan elfoglalna. A grid rendszeren belül található elemek, mind egyénileg definiált helyet foglalnak el.

HTML

<div class="wrapper">
 <div class="one">One</div>
 <div class="two">Two</div>
 <div class="three">Three</div>
 <div class="four">Four</div>
 <div class="five">Five</div>
 <div class="six">Six</div>
</div>

CSS

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-gap: 10px;
 grid-auto-rows: minmax(100px, auto);
}
.one {
 grid-column: 1 / 3;
 grid-row: 1;
}
.two {
 grid-column: 2 / 4;
 grid-row: 1 / 3;
}
.three {
 grid-column: 1;
 grid-row: 2 / 5;
}
.four {
 grid-column: 3;
 grid-row: 3;
}
.five {
 grid-column: 2;
 grid-row: 4;
}
.six {
 grid-column: 3;
 grid-row: 4;
}

Referencia

CSS tulajdonságok

CSS funkciók

CSS adattípusok

Szójegyzék

Segédletek

Külső források

Specifikációk

Specification Status Comment
CSS Grid Layout Module Level 2 Working Draft Added subgrids.
CSS Grid Layout Candidate Recommendation Initial definition.