Verziók összehasonlítása

Gyorslinkek

274419. verzió:

274419. verzió, készítette: Solon,

222347. verzió:

222347. verzió, készítette: Solon,

Cím:
Gyorslinkek
Gyorslinkek
SEO URL:
Mozilla_fejlesztői_centrum_-_Tartalom
Mozilla_fejlesztői_centrum_-_Tartalom
Címkék:
All_Categories
Tartalom:

274419 verzió
222347 verzió
t7    <table class="mainpage-table">t
8      <tbody>
9        <tr>
10          <td width="40%">
11            <h4 id="T.C3.A1rgyak" name="T.C3.A1rgyak">
12              Tárgyak
13            </h4>
14            <ul>
15              <li>
16                <a href="/hu/Kiterjeszt%C3%A9sek" title="hu/Kiter
>jesztések">Kiterjesztések</a> 
17              </li>
18              <li>
19                <a href="/hu/B%C5%91v%C3%ADtm%C3%A9nyek" title="h
>u/Bővítmények">Bővítmények</a> 
20              </li>
21              <li>
22                <a href="/Hu/T%C3%A9m%C3%A1k" title="Hu/Témák">Té
>mák</a> 
23              </li>
24              <li>
25                <a href="/hu/Embedding_Mozilla" title="hu/Embeddi
>ng_Mozilla">Embedding Mozilla</a> 
26              </li>
27            </ul>
28            <ul>
29              <li>
30                <a href="/hu/Hozz%C3%A1f%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9g"
> title="hu/Hozzáférhetőség">Hozzáférhetőség</a> 
31              </li>
32              <li>
33                <a href="/hu/Lokaliz%C3%A1ci%C3%B3" title="hu/Lok
>alizáció">Lokalizáció</a> 
34              </li>
35              <li>
36                <a href="/hu/Webszabv%C3%A1nyok" title="hu/Websza
>bványok">Webszabványok</a> 
37              </li>
38              <li>
39                <a href="/hu/Webfejleszt%C3%A9s" title="hu/Webfej
>lesztés">Webfejlesztés</a> 
40              </li>
41            </ul>
42            <ul>
43              <li>
44                <a href="/hu/A_Mozilla_tov%C3%A1bbfejleszt%C3%A9s
>e" title="hu/A_Mozilla_továbbfejlesztése">A Mozilla továbbfejlesz 
>tése</a> 
45              </li>
46              <li>
47                <a href="/Hu/MB" title="Hu/MB">Minöség biztosítás
></a> 
48              </li>
49              <li>
50                <a href="/hu/Biztons%C3%A1g" title="hu/Biztonság"
>>Biztonság</a> 
51              </li>
52            </ul>
53            <h4 id="Mozilla_bels.C5.91s.C3.A9gek" name="Mozilla_b
>els.C5.91s.C3.A9gek"> 
54              Mozilla belsőségek
55            </h4>
56            <ul>
57              <li>
58                <a href="/hu/SpiderMonkey" title="hu/SpiderMonkey
>">SpiderMonkey: JavaScript C engine</a> 
59              </li>
60              <li>
61                <a href="/hu/Interf%C3%A9szek" title="hu/Interfés
>zek">Interfészek</a>, <a href="/hu/Funkci%C3%B3k" title="hu/Funkc 
>iók">Funkciók</a>, <a href="/hu/XPCOM_komponensek_list%C3%A1ja" t 
>itle="hu/XPCOM_komponensek_listája">Komponensek</a> 
62              </li>
63            </ul>
64            <h4 id="Mozilla_fejleszt.C5.91i_centrum" name="Mozill
>a_fejleszt.C5.91i_centrum"> 
65              Mozilla fejlesztői centrum
66            </h4>
67            <ul>
68              <li>
69                <a href="/Project:hu/Hogyan_seg%C3%ADthetek" titl
>e="Project:hu/Hogyan_segíthetek">Segíts a Mozilla dokumentáció to 
>vábbfejlesztésében</a> 
70              </li>
71            </ul>
72          </td>
73          <td width="60%">
74            <h4 id="Technologi.C3.A1k" name="Technologi.C3.A1k">
75              Technologiák
76            </h4>
77            <ul>
78              <li>
79                <a href="/hu/AJAX" title="hu/AJAX">AJAX</a> - asz
>inkron JavaScript és XML (Asynchronous JavaScript and XML) 
80              </li>
81              <li>
82                <a href="/hu/CSS" title="hu/CSS">CSS</a> - Cascad
>ing Style Sheets 
83              </li>
84              <li>
85                <a href="/hu/DOM" title="hu/DOM">DOM</a> - Docume
>nt Object Model 
86              </li>
87              <li>
88                <a href="/hu/HTML" title="hu/HTML">HTML</a> - hip
>erszöveg jelölőnyelv (Hypertext Markup Language) 
89              </li>
90              <li>
91                <a href="/hu/JavaScript" title="hu/JavaScript">Ja
>vaScript</a> 
92              </li>
93              <li>
94                <a href="/hu/XML" title="hu/XML">XML</a> - bővíth
>ető jelölőnyelv (Extensible Markup Language) 
95              </li>
96              <li>
97                <a href="/hu/SVG" title="hu/SVG">SVG</a> - (Scala
>ble Vector Graphics) 
98              </li>
99              <li>
100                <a href="/hu/XUL" title="hu/XUL">XUL</a> - XML Us
>er Interface Language 
101              </li>
102              <li>
103                <a href="/hu/XBL" title="hu/XBL">XBL</a> - Extens
>ible Binding Language 
104              </li>
105              <li>
106                <a href="/hu/RDF" title="hu/RDF">RDF</a> - Resour
>ce Description Framework 
107              </li>
108              <li>
109                <a href="/hu/RSS" title="hu/RSS">RSS</a> - Really
> Simple Syndication 
110              </li>
111              <li>
112                <a href="/hu/XForms" title="hu/XForms">XForms</a>
> - XML Forms 
113              </li>
114              <li>
115                <a href="/hu/XPath" title="hu/XPath">XPath</a> - 
>XML Path Language 
116              </li>
117              <li>
118                <a href="/hu/XSLT" title="hu/XSLT">XSLT</a> - Ext
>ensible Stylesheet Language Transformations 
119              </li>
120              <li>
121                <a href="/hu/XML_Web_Services" title="hu/XML_Web_
>Services">XML Web Services</a> - SOAP, XML-RPC, stb. 
122              </li>
123            </ul>
124            <h4 id="Alkalmaz.C3.A1sok_.C3.A9s_komponensek_szerkez
>ete" name="Alkalmaz.C3.A1sok_.C3.A9s_komponensek_szerkezete"> 
125              Alkalmazások és komponensek szerkezete
126            </h4>
127            <ul>
128              <li>
129                <a href="/hu/API_eszk%C3%B6zrendszer" title="hu/A
>PI_eszközrendszer">API eszközrendszer</a> 
130              </li>
131              <li>
132                <a href="/hu/XULRunner" title="hu/XULRunner">XULR
>unner</a> 
133              </li>
134              <li>
135                <a href="/hu/XPCOM" title="hu/XPCOM">XPCOM</a> - 
>Cross-Platform Component Object Model 
136              </li>
137              <li>
138                <a href="/hu/XPInstall" title="hu/XPInstall">XPIn
>stall</a> - Cross-Platform Install 
139              </li>
140            </ul>
141          </td>
142        </tr>
143      </tbody>
144    </table>
145    <p>
146      &nbsp;
147    </p>

Vissza az előzményekhez