MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla

Verziók összehasonlítása

Kiterjesztések

Change Revisions

255387. verzió:

255387. verzió, készítette: Solon,

227409. verzió:

227409. verzió, készítette: Solon,

Cím:
Kiterjesztések
Kiterjesztések
SEO URL:
Kiterjesztések
Kiterjesztések
Címkék:
Extensions
Tartalom:

255387 verzió
227409 verzió
t7    <div class="callout-box">t
8      <b><a href="hu/Egy_kiterjeszt%c3%a9s_elk%c3%a9sz%c3%adt%c3%
>a9se">Egy kiterjesztés elkészítése</a></b><br> 
9      Lépésről lépésre elmagyarázzuk, hogy hogyan készíts egy kit
>erjesztést a Firefoxhoz. 
10    </div>
11    <div>
12      A <b>kiterjesztések</b> kis bővítmények, amelyek a Mozilla 
>alkalmazások, mint például a Firefox meg a Thunderbird, számára ú 
>j funkciókat biztosítanak. Ezek az funkciók lehetnek eszköztár go 
>mbok vagy akár teljesen új tulajdonságok is. Lehetővé teszik, hog 
>y minden felhasználó a személyes szükségei szerint álíthassa be a 
>z alkalmazást, ha neki más tulajdonságokra van szüksége és emelle 
>tt a alkalmazások alapméretét nem növeli feleslegesen. 
13    </div>
14    <table class="topicpage-table">
15      <tbody>
16        <tr>
17          <td>
18            <h4 id="Documentation" name="Documentation">
19              <a href="Special:Tags?tag=Extensions&amp;language=h
>u">Documentation</a> 
20            </h4>
21            <dl>
22              <dt>
23                <a href="hu/Kiterjeszt%c3%a9sek_-_Gyakran_Ism%c3%
>a9tl%c5%91d%c5%91_K%c3%a9rd%c3%a9sek">Kiterjesztések - Gyakran Is 
>métlődő Kérdések</a> 
24              </dt>
25              <dd>
26                <small>Általános kérdések és válaszok a kiterjesz
>tések fejlesztésével kapcsolatban.</small> 
27              </dd>
28            </dl>
29            <dl>
30              <dt>
31                <a class="external" href="http://kb.mozillazine.o
>rg/Setting_up_extension_development_environment">A kiterjesztésfe 
>jlesztésí környezet telepítése (angolul)</a> 
32              </dt>
33              <dd>
34                <small>Néhány lényeges tipp a telepítéshez, ami k
>iterjesztésfejlesztést könnyebbé teszi.</small> 
35              </dd>
36            </dl>
37            <dl>
38              <dt>
39                <a href="hu/Kiterjeszt%c3%a9scsomagol%c3%a1s">Kit
>erjesztéscsomagolás</a> 
40              </dt>
41              <dd>
42                <small>Hogyan csomagoljuk a Firefox kiterjesztést
> a letöltéshez és üzembehelyezéshez.</small> 
43              </dd>
44            </dl>
45            <dl>
46              <dt>
47                <a href="hu/Egyedi_Firefox_kiterjeszt%c3%a9sek_l%
>c3%a9trehoz%c3%a1sa_a_Mozilla_%3fE%3fpit%c5%91_Rendszerrel">Egyed 
>i Firefox kiterjesztések létrehozása a Mozilla ?E?pitő Rendszerre 
>l</a> 
48              </dt>
49              <dd>
50                <small>Hogyan telepítsük az építőí környezetet eg
>y olyan kiterjesztéshez, amely bináris összetevőket is használ.</ 
>small> 
51              </dd>
52            </dl>
53            <dl>
54              <dt>
55                <a href="hu/XUL_alkalmaz%c3%a1sok_%c3%a1talak%c3%
>adt%c3%a1sa_a_Firefox_1.5-el_val%c3%b3_haszn%c3%a1latra">XUL alka 
>lmazások átalakítása a Firefox 1.5-el való használatra</a> 
56              </dt>
57              <dd>
58                <small>A Firefox 1.5-ben végrehajtott azon változ
>ások listája, amelyek a <a href="hu/XUL">XUL</a> fejlesztőket éri 
>ntik.</small> 
59              </dd>
60            </dl>
61            <dl>
62              <dt>
63                <a href="hu/%3fXPCNativeWrapper%3f">?XPCNativeWra
>pper?</a> 
64              </dt>
65              <dd>
66                <small>?Limits access to the properties and metho
>ds of the object it wraps, allowing safe access to the IDL-define 
>d methods of the object.?<span class="comment">this description s 
>ucks</span></small> 
67              </dd>
68            </dl>
69            <dl>
70              <dt>
71                <a href="hu/K%c3%b3d_t%c3%b6red%c3%a9kek">Kód tör
>edékek</a> 
72              </dt>
73              <dd>
74                <small>Kód, melyet általában sok kiterjesztés has
>znál. A <a href="Special:Tags?tag=Kiterjeszt%C3%A9sek&amp;languag 
>e=hu">Kategória:Kiterjesztések</a> alatt több példát találhatsz.< 
>/small> 
75              </dd>
76            </dl>
77            <p>
78              <span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=Ki
>terjeszt%C3%A9sek&amp;language=hu">View All...</a></span> 
79            </p>
80          </td>
81          <td>
82            <h4 id="K.C3.B6z.C3.B6ss.C3.A9g" name="K.C3.B6z.C3.B6
>ss.C3.A9g"> 
83              Közösség
84            </h4>
85            <ul>
86              <li>A Mozilla forumokhoz...
87              </li>
88            </ul>
89            <p>
90              {{ DiscussionList("dev-extensions", "mozilla.dev.ex
>tensions") }} 
91            </p>
92            <ul>
93              <li>
94                <a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org/e
>xtdev">#extdev IRC csatorna</a> 
95              </li>
96              <li>
97                <a class="external" href="http://forums.mozillazi
>ne.org/?c=11">MozillaZine forum</a> 
98              </li>
99              <li>
100                <a class="external" href="http://mozdev.org/mailm
>an/listinfo/project_owners">mozdev projekt owners</a> 
101              </li>
102              <li>
103                <a href="hu/Extensions/Community">Other community
> links...</a> 
104              </li>
105            </ul>
106            <h4 id="Eszk.C3.B6z.C3.B6k" name="Eszk.C3.B6z.C3.B6k"
>> 
107              Eszközök
108            </h4>
109            <ul>
110              <li>
111                <a class="external" href="http://ted.mielczarek.o
>rg/code/mozilla/extensiondev/">Fejelsztök kiterjesztése</a> 
112              </li>
113              <li>
114                <a href="hu/DOM_Inspector">DOM Inspector</a>
115              </li>
116              <li>
117                <a href="hu/Venkman">Venkman</a>, a JavaScript de
>bugger 
118              </li>
119              <li>
120                <a class="external" href="http://ted.mielczarek.o
>rg/code/mozilla/extensionwiz/">Kiterjesztés varázsló</a> 
121              </li>
122            </ul>
123            <p>
124              <span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=Ex
>tensions:Tools&amp;language=hu">Mutasd mindet...</a></span> 
125            </p>
126            <h4 id="Related_Topics" name="Related_Topics">
127              Related Topics
128            </h4>
129            <dl>
130              <dd>
131                <a href="hu/XUL">XUL</a>, <a href="hu/JavaScript"
>>JavaScript</a>, <a href="hu/XPCOM">XPCOM</a>, <a href="hu/Themes 
>">Themes</a>, <a href="hu/Developing_Mozilla">Developing Mozilla< 
>/a> 
132              </dd>
133            </dl>
134          </td>
135        </tr>
136      </tbody>
137    </table>
138    <p>
139      <span class="comment">Categories</span>
140    </p>
141    <p>
142      <span class="comment">Interwiki Language Links</span>
143    </p>
144    <p>
145      <br>
146    </p>{{ languages( { "de": "de/Erweiterungen", "es": "es/Exten
>siones", "fr": "fr/Extensions", "it": "it/Estensioni", "ja": "ja/ 
>Extensions", "ko": "ko/Extensions", "pl": "pl/Rozszerzenia", "pt" 
>: "pt/Extens\u00f5es", "zh-cn": "cn/\u6269\u5c55" } ) }} 

Vissza az előzményekhez