mozilla

Verziók összehasonlítása

Bevezetés a dokumentumobjektum-modellbe

Change Revisions

259085. verzió:

259085. verzió, készítette: Csörföly D,

228560. verzió:

228560. verzió, készítette: Csörföly D,

Cím:
Bevezetés a dokumentumobjektum-modellbe
Bevezetés a dokumentumobjektum-modellbe
SEO URL:
Bevezetés_a_dokumentumobjektum-modellbe
Bevezetés_a_dokumentumobjektum-modellbe
Címkék:
DOM, minden_kategória
Tartalom:

259085 verzió
228560 verzió
t7    <h3 id="Mi_a_DOM.3F" name="Mi_a_DOM.3F">t
8      Mi a DOM?
9    </h3>
10    <p>
11      A <a href="hu/DOM">Dokumentumobjektum-modell</a> (DOM) egy 
>API <a href="hu/HTML">HTML</a> és <a href="hu/XML">XML</a> dokume 
>ntumokhoz. A dokumentum szerkezetét modellezi és lehetővé teszi a 
>nnak tartalmi és vizulális változtatását. Lényegében összekötteté 
>st képez a weblapok és a script- vagy programozási nyelvek között 
>. 
12    </p>
13    <p>
14      Minden tulajdonságot, metódust és eseményt, ami a webfejles
>ztő számára rendelkezésre áll a weboldalak szerkesztése és változ 
>tatása során, <a href="hu/Gecko_DOM_referencia">objektumokba</a>  
>rendszerez. (pl. a document objektum jelöli a dokumentumot, a tab 
>le objektum jelöli a HTML táblázatokat, stb.) Ezek az objektumok  
>hozzáférhetőek a script-nyelvek számára az újabb böngészőkben. 
15    </p>
16    <p>
17      A DOM-ot leggyakrabban JavaScript-tel együtt használják. Az
>az a kód JavaScript-ben van írva, de a DOM-ot használja a webolda 
>lhoz és elemeihez való hozzáférés során. 
18    </p>
19    <p>
20      A DOM-ot azonban úgy tervezték hogy független legyen minden
> programozási nyelvtől, ezért a dokumentum szerkezeti modellje eg 
>yetlen, önálló és konzisztens API-ból érhető el. Bár a továbbiakb 
>an a JavaScriptre fogunk összpontosítani, a DOM-ot tkp. <a class= 
>"external" href="http://www.w3.org/DOM/Bindings">bármilyen nyelvb 
>ől</a> elérhetjük. 
21    </p>
22    <p>
23      A <a class="external" href="http://www.w3.org/">World Wide 
>Web Consortium</a> (W3C) meghatározta a <a class="external" href= 
>"http://www.w3.org/DOM/">standard DOM</a>-ot, amit W3C DOM-nak ne 
>veznek. Ma már a legfontosabb böngészők ezt támogatják, ezzel leh 
>etővé teszik browserfüggetlen alkalmazások létrehozását. 
24    </p>
25    <h3 id="Mi.C3.A9rt_fontos_a__DOM-t.C3.A1mogat.C3.A1s_a__Mozil
>la-ban.3F" name="Mi.C3.A9rt_fontos_a__DOM-t.C3.A1mogat.C3.A1s_a__ 
>Mozilla-ban.3F"> 
26      Miért fontos a DOM-támogatás a Mozilla-ban?
27    </h3>
28    <p>
29      A "dinamikus HTML" (<a href="hu/DHTML">DHTML</a>) fogalmat 
>szokták használni a HTML, CSS és a scriptek kombinációjára, amive 
>l pl. animációt helyezhetünk el weboldalunkon. A W3C DOM munkacso 
>portjában keményen dolgoznak azon, hogy nyelvsemleges megoldásoka 
>t tudjanak szabványosítani (lásd még <a class="external" href="ht 
>tp://www.w3.org/DOM/faq.html">W3C FAQ</a>). Mivel a Mozillát weba 
>lkalmazás-platformnak ("Web Application Platform") tervezték, a D 
>OM támogatása az egyik leggyakrabban felmerülő követelmény és a e 
>lengedhetetlen megfelelni neki, ha a Mozilla életképes alternatív 
>a kíván maradni a többi böngésző mellett. 
30    </p>
31    <p>
32      Talán még ennél is fontosabb, hogy a Mozilla (valamint a Fi
>refox és a Thunderbird) felhasználói felülete XUL (XML User inter 
>face Language - XML felhasználói felületi nyelv) használatára épü 
>l. A Mozilla felhasználói tehát a DOM segítségével dinamikusan vá 
>ltoztatni tudják a saját felhasználói felületüket is. 
33    </p>{{ languages( { "en": "en/About_the_Document_Object_Model
>", "es": "es/Acerca_del_Modelo_de_Objetos_del_Documento", "fr": " 
>fr/\u00c0_propos_du_Document_Object_Model", "ja": "ja/About_the_D 
>ocument_Object_Model", "ko": "ko/About_the_Document_Object_Model" 
>, "pl": "pl/O_modelu_obiektowym_dokumentu", "zh-cn": "cn/\u5173\u 
>4e8e\u6587\u6863\u5bf9\u8c61\u6a21\u578b", "ru": "ru/\u041e\u0431 
>_\u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e\u0439_\u043c\u0 
>43e\u0434\u0435\u043b\u0438_\u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\ 
>u043d\u0442\u0430" } ) }} 

Vissza az előzményekhez