Jan Dudek

Member since
Jan Dudek

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Porady odnośnie tworzenia szybko ładujących się stron HTML


Nieprawidłowy typ MIME plików CSS


/* Dodatkowe zasoby */

Nieprawidłowy typ MIME plików CSS


Stylizowanie skrótów i akronimów


Stylizowanie skrótów i akronimów