מושגים

רשימת מושגים והתרגומים שנבחרו עבורם. דיון בנוגע לתרגומים מתנהל באזור ה"שיחה".

מושג תרגום הערות
reference תיעוד המילון מספק עבור reference את התרגום "סימוכין" או "התייחסות".
object oriented מוכוון עצמים ניתן להתייחס גם כמונחה עצמים.