פיתוח לאינטרנט

Jump to:

נושא זה מכיל את כל האספקטים הנוגעים לפיתוח אתרי אינטרנט ואפליקציות אינטרנט.

למדו כיצד ליצור החל מדפי אינטרנט פשוטים ועד אתרי אינטרנט מורכבים.

נושאים

DOM
Document Object Model, משמש כממשק עבור מסמכי HTML ו-XML, המספק ייצוג מבני למסמך על מנת לאפשר שינויים.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: ziv
Last updated by: ziv,