מחרוזת DOMString הינה מחרוזות מסוג UTF-16.
כל מחרוזת בשפת JavaScript נחשבת למחרוזת UTF-16 ולכן, נחשבת ל-DOMString באופן אוטומטי.

מפרט

Specification Status Comment
Web IDL
The definition of 'DOMString' in that specification.
Candidate Recommendation Rephrasing of the definition to remove weird edge cases.
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'DOMString' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
The definition of 'DOMString' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'DOMString' in that specification.
Obsolete Initial definition.

ראו גם 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, fabio.rahamim
Last updated by: mdnwebdocs-bot,