סטטוס תיעוד לפי נושאים

MDN מכילה אלפי מסמכים. כדי לתחזק אותם, אנו מסווגים אותם לפרוייקטים לפי נושא ואזור, ומתאמים את העבודה שיש לעשות בכל נושא, תוך שימוש בסוג עמוד מסוים - עמוד סטטוס התיעוד.

עמוד כזה מספק את המידע הבא:

  • היקף הפרויקט
  • סקירה של הסטטוס הנוכחי, על-ידי שימוש בצבעים בירוק / כתום / אדום ומטריקות פשוטות, כדי לעקוב אחר כיסוי, שגיאות, התקדמות וביקורת.
  • רשימת עמודים שיש ליצור ולתקן ומידע בסיסי כיצד יש לבצע זאת.
  • מידע אודות מי מניע את הפרויקט וכיצד ליצור עימם קשר. מניעי הפרויקט יכולים להיות חברי סגל, מתנדבים או תערובת של השניים.
  • רעיונות כיצד לשפר אזור זה ב- MDN בעתיד.
  • סטטוס התרגום של פרויקט זה

מטרת עמודים אלה:

  • לתת שיקוף גדול יותר של סטטוס אזור מסוים ב- MDN, וכיצד לעקוב אחר התקדמות;
  • לאפשר לאנשים למצוא משימות פשוטות יותר לביצוע;
  • לאפשר לאנשים לקחת אחריות באזורים מסוימים, ולספק להם כלים להקל על ניהול האזורים בתיעוד.

הרגש חופשי להוסיף עמודים חדשים, על מנת ליצור ולתחזק. הרגש חופשי לתרום לכל אחת מהמשימות הרשומות ולכלול את מניעי הפרויקט הרשומים.

Contact us