משפטי תנאי - קבלת החלטות בקוד שלנו

כמו בכל שפת תכנות, הקוד שלנו צריך ״לקבל החלטות״ בעצמו ולבצע פעולות מסויימות בהתאם למקרים שונים. לדוגמא - במשחק, אם מספר הנסיונות המותרים של השחקן עבר את מספר הנסיונות המקסימלי שהוגדר, המשמעות היא שהמשחק הסתיים. דוגמא נוספת היא יישום אינטרנט של מזג אוויר אשר יציג למשתמש עיצוב מסויים של מזג האוויר בהתאם לשעה הנוכחית ביום, כך שבשעות היום יוצג עיצוב בהיר ובשעות הערב יוצג עיצוב כהה. במאמר זה אנחנו נחקור את המבנה של משפטי תנאי ב-JavaScript וכיצד הם עובדים.

ידע מוקדם: הכרות בסיסית עם המחשב ועם הבסיס של HTML ו- CSS, וכן סיום במלאו של מודול צעדים ראשונים ב-JavaScript.
מטרה: להבין כיצד להשתמש במשפטי תנאי ב-JavaScript.

תנאים והתניות בחיים האמיתיים

בני האדם מקבלים החלטות שמשפיעות על החיים שלהם באופן קבוע, מהחלטה קטנה האם לאכול שתי עוגיות או אחת עד להחלטות מורכבות האם לעזוב את העבודה או האם ללכת ללמוד אסטרונומיה במקום סוציולוגיה.

משפטי תנאי ב-JavaScript אפשרים לנו לייצג בקוד שלנו את התהליך של קבלת ההחלטה, החל מהחלטות שנהיה חייבים לקבל ועד החלטות שנקבל רק אם ניתקל במקרה מסויים.

if ... else - משפטי אם ... אחרת

נסתכל על הסוג הנפוץ ביותר של משפטי תנאי ב-JavaScript - משפט התנאי if ... else.

הסינטקס הבסיסי של משפטי if ... else

אם ננסה להמחיש את הסינטקס הבסיסי של if...else בצורה מופשטת של pseudocode, הוא ייראה כך:

if (condition - תנאי) {
 code to run if condition is true - הקוד שירוץ אם התנאי נכון
} else {
 run some other code instead - הקוד שירוץ אם התנאי לא נכון
}

מה שיש לנו כאן זה:

 1. המילה השמורה if ולאחרי סוגריים רגילות ().
 2. לאחר מכן - התנאי שנבדוק האם הוא מתקיים נמצא בתוך ה- () (כמו: ״האם הערך הזה גדול מערך אחר״ או ״הערך הזה קיים״). תנאי זה יעשה שימוש באופרטורים שדבירנו עליהם במודול הקודם - comparison operators אופרטורים להשוואה ויחזיר לנו ערך של אמת - true או ערך של שקר - false.
 3. לאחר מכן  - סוגריים מסולסלות - {} - שבתוכן נכניס כל קוד שנרצה, אשר יתבצע אך ורק אם התנאי התקיים, כלומר החזיר תוצאת אמת - true.
 4. לאחר מכן - מילה שמורה נוספת שהיא else. אשר באה לבטא מה יקרה, אם בכלל, כאשר התנאי לא יחזיר תוצאת true
 5. ולבסוף - סוגריים מסולסלות נוספות{}- שבתוכן נכניס כל קוד שנרצה, אשר יתבצע אך ורק אם התנאי עצמו לא התקיים, כלומר החזיר תוצאת שקר - false.

קוד זה דיי קריא ומובן על ידי בני אדם - הוא אומר בעצם ש-"אם ה- condition (התנאי) מתקיים - כלומר מחזיר ערך של אמת - true, תריץ את קוד A, אחרת - תריץ את קוד B"

שימו לב שאנחנו לא חייבים את לכלול את ה- else ואת הסוגריים המסולסלות השניות. כך לדוגמא, התנאי הבא הוא חוקי לחלוטין:

if (condition) {
 code to run if condition is true
}

run some other code

יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שבמקרה כזה, הקוד השני שאינו חלק ממשפט התנאי, לא נשלט על ידיו ולא כפוף למשפט התנאי - מה שאומר שהוא ירוץ תמיד לא משנה אם התנאי החזיר ערך true או false. זה לאו דווקא משהו רע, אבל חשוב לדעת זאת.

לפעמים אנחנו גם נראה משפטי- if...else ללא סוגריים מסולסלות כלל, בקיצור אשר נראה כך:

if (condition) code to run if condition is true
else run some other code instead

זהו קוד תקין לחלוטין, אך אינו מומלץ לשימוש -  הרבה יותר קל לקרוא קוד ולהבין מה קורה, אם אנחנו משתמשים בסוגריים מסולסולת לתחום את הקוד, וכן משתמשים במס׳ שורות ורווחים על מנת להפוך את הקוד לקריא ומובן יותר.

דוגמא לתרגול

על מנת להבין את הסינטקס טוב יותר, בוא ננסה דוגמא קטנה לתרגול. דמיינו ילד אשר התבקש לעזור לאימו בביצוע הקניות. אם הוא ישלים את המשימה, הוא יקבל דמי כיס גבוהים יותר מהרגיל:

var shoppingDone = false;

if (shoppingDone === true) {
 var childsAllowance = 10;
} else {
 var childsAllowance = 5;
}

עם זאת, קוד זה תמיד יגרום לכך שהילד יקבל דמי כיס מופחתים שכן בתחילת הקוד המשתנה shoppingDone קיבל את הערך של false. אנחנו צריכים למצוא דרך להפוך את הערך של המשתנה shoppingDone - true אם הילד השלים את הקניות.

תשומת לב: ניתן לראות את הפתרון לתרגול זה ב- GitHub (וכן ניתן לראות אותו כדף אינטרנט.)

else if - משפטי התניה משורשרים

הדוגמא הקודמת נתנה לנו שתי אפשרויות אך מה אם נצטרך יותר משתי אפשרויות?

ישנה דרך לשרשר אפשרויות נוספות לתוך משפט if...else שלנו באמצעות שימוש ב- else if. כל בחירה נוספות דורשת בלוק נוסף של קוד שייכנס בין{ ... }() if לבין { ... }else — ראו את הדוגמאות הבאות, שהן בעצם חלק מיישום פשוט לתחזית מזג אוויר:

<label for="weather">Select the weather type today: </label>
<select id="weather">
 <option value="">--Make a choice--</option>
 <option value="sunny">Sunny</option>
 <option value="rainy">Rainy</option>
 <option value="snowing">Snowing</option>
 <option value="overcast">Overcast</option>
</select>

<p></p>
var select = document.querySelector('select');
var para = document.querySelector('p');

select.addEventListener('change', setWeather);

function setWeather() {
 var choice = select.value;

 if (choice === 'sunny') {
  para.textContent = 'It is nice and sunny outside today. Wear shorts! Go to the beach, or the park, and get an ice cream.';
 } else if (choice === 'rainy') {
  para.textContent = 'Rain is falling outside; take a rain coat and a brolly, and don\'t stay out for too long.';
 } else if (choice === 'snowing') {
  para.textContent = 'The snow is coming down — it is freezing! Best to stay in with a cup of hot chocolate, or go build a snowman.';
 } else if (choice === 'overcast') {
  para.textContent = 'It isn\'t raining, but the sky is grey and gloomy; it could turn any minute, so take a rain coat just in case.';
 } else {
  para.textContent = '';
 }
}

 1. כאן יש לנו אלמנט <select> המאפשר לנו לבחור אפשרויות שונות, וכן פסקה פשוטה.
 2. ב-JavaScript, אנחו מאחסנים הפניות לאלמנט <select> ולאלמנט- <p> על ידי שמירתם במשתנים ומוסיפים ל-<select> ״מאזין אירוע״ - event listener לאלמנט <select> כך שכאשר הערך שלו ישתנה, הפונקציה ()setWeatherתופעל.
 3. כאשר הפונקציה הזו רצה, אנחנו מגדירים תחילה משתנה בשם choice ומשימים לו את הערך הרלוונטי שהמשתמש בחר באלמנט <select>. לאחר מכן, אנחנו משתמשים במשפטי תנאי על מנת לתת כיתוב שונה בטקסט של הפסקאות, בהתאם לערך שיקבל <select> בכל פעם. שימו לב שכל התנאים נבדקים בבלוקי קוד של משפט תנאי {...}()else if, למעט האפשרות הראשונה, אשר נבדק בבלוק של המשפט התנאי {...}()if.
 4. האפשרות האחרונה הנמצאת בבלוק של {...}else היא בעצם ברירת המחדל, או האופציה האחרונה. הקוד בבלוק שלה ירוץ רק אם אף אחד מהתנאים לא החזירו true. במקרה הזה, זה ישמש לרוקן את הטקסט מהפסקה ומידה ושום אופציה לא נבחרה.

לתשומת לב: אתם גם יכולים למצוא את הדוגמא הזו ב- GitHub או להריץ אותה.

תשומת לב לאופרטורים להשוואה

אופרטורים להשוואה משמשים לבדוק את התנאים בתוך משפטי התנאי שלנו. עברנו עליהם במאמר מתמטיקה בסיסית ב-JavaScript — מספרים ואופרטורים שלנו. האפשרויות שלנו הן:

 • === ו- !== — בודקים האם ערך אחד זהה או שונה באופן מוחלט מערך אחר.
 • < ו- > — בודקים האם ערך אחד קטן או גדול מערך אחר.
 • <= ו- >= — בודקים האם ערך אחד קטן/שווה או גדול/שווה לערך אחר .

לתשומת לבכם: חיזרו על החומר אם אינכם זוכרים אותם. 

כאשנו מדברים על תוצאות ההשוואה, אנחנו רוצים לשים תשומת לב לערכים הבוליאנים שנקבל - הלא הם (true/false) ומהו המקור שלהם וכן לשים לב להתנהגות מסויימת שאנחנו ניתקל בה שוב ושוב.

כל ערך שהוא לא false, undefined, null, 0, NaN, או מחרוזת ריקה - (''), יחזיר לנו אמת - true כאשר הוא נבדק כתנאי במשפט תנאי. ולכן, אנחנו יכולים להשתמש רק בשם של המשתנה בלבד על מנת לבדוק האם הוא אמת או אפילו לבדוק האם הוא קיים - כלומר הוא לא undefined לדוגמא:

var cheese = 'Cheddar';

if (cheese) {
 console.log('Yay! Cheese available for making cheese on toast.');
} else {
 console.log('No cheese on toast for you today.');
}

ואם נחזור לדוגמא הקודמת שלנו עם הילד והמטלה, נוכל לרשום זאת כך:

var shoppingDone = false;

if (shoppingDone) { // don't need to explicitly specify '=== true'
 var childsAllowance = 10;
} else {
 var childsAllowance = 5;
}

שרשור של if ... else

זה בסדר גמור לשים משפט if...else אחד בתוך השני - כלומר לשרשר אותם. לדוגמא, אנחנו יכולים לעדכן את היישום מזג אוויר שלנו להראות רשימה נוספת של אפשרויות בהתבסס על הטמפרטורה:

if (choice === 'sunny') {
 if (temperature < 86) {
  para.textContent = 'It is ' + temperature + ' degrees outside — nice and sunny. Let\'s go out to the beach, or the park, and get an ice cream.';
 } else if (temperature >= 86) {
  para.textContent = 'It is ' + temperature + ' degrees outside — REALLY HOT! If you want to go outside, make sure to put some suncream on.';
 }
}

למרות שכל הקוד עובד יחד, כל משפט if...else עובד לחלוטין באופן עצמאי מהאחר.

AND, OR או NOT :אופרטוריים לוגיים - Logical operators

אם נרצה לבדוק מספר תנאים מבלי לשרשר משפטי if...else שונים, logical operators אופרטוריים לוגיים - יכולים לעזור לנו. כשנעשה בהם שימוש בתנאים, השניים ראשונים עושים את הדברים הבאים:

 • && — AND; מאפשר לנו לשרשר ביחד מס׳ תנאים אשר כולם חייבים להתקיים ועל כולם להחזיר true על מנת שכל הביטוי יהיה true.
 • || — OR; מאפשר לנו לשרשר מס׳ תנאים אשר מספיק שאחד מהם יתקיים ויחזיר ערך של true, על מנת שכל הביטוי יהיה true.

 ניתן היה לרשום את הקוד הקודם באמצעות שימוש באופרטור הלוגי AND בצורה הבאה:

if (choice === 'sunny' && temperature < 86) {
 para.textContent = 'It is ' + temperature + ' degrees outside — nice and sunny. Let\'s go out to the beach, or the park, and get an ice cream.';
} else if (choice === 'sunny' && temperature >= 86) {
 para.textContent = 'It is ' + temperature + ' degrees outside — REALLY HOT! If you want to go outside, make sure to put some suncream on.';
}

בדוגמא זו, הבלוק קוד הראשון ירוץ רק אם 'choice === 'sunny וגם temperature < 86 יחזיר true.

דוגמא לשימוש באופרטור הלוגי OR:

if (iceCreamVanOutside || houseStatus === 'on fire') {
 console.log('You should leave the house quickly.');
} else {
 console.log('Probably should just stay in then.');
}

הסוג האחרון של אופרטור לוגי - NOT, מבוטא על ידי האופרטור ! וניתן לשימוש על מנת לשלול ביטוי מסויים. נראה אותו בדוגמא הבאה:

if (!(iceCreamVanOutside || houseStatus === 'on fire')) {
 console.log('Probably should just stay in then.');
} else {
 console.log('You should leave the house quickly.');
}

בקוד זה אם ביטוי של OR מסויים מחזיר true, אז האופרטור NOT יהפוך אותו לשלילי על מנת שכל הביטוי יחזור false.

אנחנו יכולים לאחד כמה משפטי התנייה ואופרטורים לוגיים כמה שנרצה, בכל מבנה שנרצה. הדוגמאות הבאות מריצות קוד בפנים רק אם שני משפטי ה-OR מחזירים ערך של אמת. 

if ((x === 5 || y > 3 || z <= 10) && (loggedIn || userName === 'Steve')) {
 // run the code
}

טעות נפוצה שעושים כאשר משתמשים באופרטור הלוגי OR במשפט תנאי היא לציין את המשתנה שאנחנו נרצה לבדוק את הערך שלו ואז לתת מס׳ ערכים לבדיקה מופרדים על ידי האופרטור|| (OR) , זה עלול להחזיר לנו ערך של אמת. לדוגמא:

if (x === 5 || 7 || 10 || 20) {
 // run my code
}

במקרה זה, התנאי בתוך הסוגריים () יחזיר לנו תמיד true, כי המספר 7 או כל מספר שאינו 0, תמיד יחזיר ערך של true כי כל ערך שהוא לא false, undefined, null, 0, NaN, או מחרוזת ריקה - (''), יחזיר לנו אמת - true כאשר הוא נבדק כתנאי במשפט תנאי. 

על מנת שקוד זה יעבוד לוגית כפי שרצינו, אנחנו צריכים להשתמש אופרטור OR על כל אחד מהם:

if (x === 5 || x === 7 || x === 10 ||x === 20) {
 // run my code
}

משפטי switch

משפטי if...else עוזרים לנו לממש קוד מותנה שירוץ בהתאם לתנאים שנגדיר לו, אבל לא בלי החסרונות שלהם. הם לרוב יהיו טובים כאשר יש לנו שתי אפשרויות וכל מהן דורשת כמויות הגיונית של קוד, או כאשר התנאים שלנו מורכבים יחסית. למקרים שבה אנחנו נרצה הרבה מקרים לבדיקה, הקוד עלול להיות קצת מעצבן וארוך. 

בשביל זה נועדו משפטי switch. משפטים אלו מקבלים ביטוי/ערך בתוך פרמטר ואז בודקים התקיימותו בין מספר אפשרויות שמוגדרות להם. אם הם מוצאים אחת מהאפשרויות שמתאימה לביטוי/ערך שהם קיבלו כפרמטר, הן יריצו את הקוד המתאים. כך זה קורה מבחינה רעיונית:

switch (expression) {
 case choice1:
  run this code
  break;

 case choice2:
  run this code instead
  break;

 // include as many cases as you like

 default:
  actually, just run this code
}

הסבר:

 1. המילה השמורה switch, ולאחריה סט של סוגריים רגילות ().
 2. ביטוי או ערך בתוך הסוגריים.
 3. המילה השמורה case, ולאחריה מקרה אפשרי שהביטוי או הערך יכול להיות, לאחריו :.
 4. קוד שירוץ אם המקרה מתאים לביטוי/ערך.
 5. המילי השמורה break, ולאחריה ; אם האפשרות הקודמת תואמת לערך/ביטוי, הדפדפן יפסיק להריץ את הקוד במשפט ה-switch וימשיך לקוד שמתחת למשפט ה-switch.
 6. ניתן להוסיף case כמה שרק נרצה. 
 7. לבסוף, המילה השמורה default, ולאחריה : וקוד שירוץ. default תרוץ אם הערך/ביטוי שהוכנס לא תואם לאף אחד מאפשרויות ה-case שרשמנו. במקרה של default - אין צורך להתשמש במילה השמורה break, מכיוון שאין מה להפסיק/לעצור לאחר התקיימותו של מקרה זה. 

לתשומת לב:  החלק של default הוא אופציונלי - אנחנו יכולים להשמיט אותו אם אין סיכוי כשהביטוי יחזיר לנו ערך לא ידוע או לא תואם לאף אחד מהמקרים. אם יש סיכוי  כזה - אנחנו צריכים לכלול default במשפט ה-switch על מנת להתמודד עם אותם מקרים לא ידועים. 

דוגמא למשפט switch

נסתכל על דוגמא אמיתית - נכתוב את יישום מזג האוויר שלנו מחדש באמצעות שימוש במשפט switch:

<label for="weather">Select the weather type today: </label>
<select id="weather">
 <option value="">--Make a choice--</option>
 <option value="sunny">Sunny</option>
 <option value="rainy">Rainy</option>
 <option value="snowing">Snowing</option>
 <option value="overcast">Overcast</option>
</select>

<p></p>
var select = document.querySelector('select');
var para = document.querySelector('p');

select.addEventListener('change', setWeather);


function setWeather() {
 var choice = select.value;

 switch (choice) {
  case 'sunny':
   para.textContent = 'It is nice and sunny outside today. Wear shorts! Go to the beach, or the park, and get an ice cream.';
   break;
  case 'rainy':
   para.textContent = 'Rain is falling outside; take a rain coat and a brolly, and don\'t stay out for too long.';
   break;
  case 'snowing':
   para.textContent = 'The snow is coming down — it is freezing! Best to stay in with a cup of hot chocolate, or go build a snowman.';
   break;
  case 'overcast':
   para.textContent = 'It isn\'t raining, but the sky is grey and gloomy; it could turn any minute, so take a rain coat just in case.';
   break;
  default:
   para.textContent = '';
 }
}

לתשומת לבכם: אפשר למצוא את הדוגמא ב-​​​​​GitHub או להריץ אותה פה.

 Ternary operator - אופרטור טרנארי

סינטקס נוסף שנרצה להציג בפניכם לפני שנמשיך הוא אופרטור טרנארי

אופרטור טרנארי הוא סינטקס קצר אשר בודק התקיימותו של תנאי מסויים ומבצע פעולה מסויימת אם התנאי מתקיים - true, ופעולה אחרת אם התנאי לא מתקיים - false. אופרטור זה שימושי בסיטואציות מסוימות ויכול לקחת הרבה פחות קוד מאשר if...else, במידה ויש שתי אפשרויות, אשר נבחרות לפי מבחן/תנאי true/false.

על מנת להפשיט את הנושא, הקוד בצורה רעיונית נראה כך:

( condition ) ? run this code : run this code instead

נסתכל על דוגמא פשוטה:

var greeting = ( isBirthday ) ? 'Happy birthday Mrs. Smith — we hope you have a great day!' : 'Good morning Mrs. Smith.';

יש לנו פה משתנה בשם isBirthday - אם הוא true, אנחנו נתן הודעת יומולדת שמח, ואם הוא false, אנחנו נתן ברכה רגילה.

דוגמא לאופרטור טרנארי

שימו לב כי אנחנו לא חייבים לקבוע ערכים בפרמטרים של האופרטור הטרנארי - אנחנו יכולים גם לתת לו כפרמטרים שורות קוד או פונקציות - כל דבר שנרצה. הדוגמא הבאה מראה לנו אפשרות לבחירת עיצוב לאתר על בסיס אופרטור טרנארי.

<label for="theme">Select theme: </label>
<select id="theme">
 <option value="white">White</option>
 <option value="black">Black</option>
</select>

<h1>This is my website</h1>
var select = document.querySelector('select');
var html = document.querySelector('html');
document.body.style.padding = '10px';

function update(bgColor, textColor) {
 html.style.backgroundColor = bgColor;
 html.style.color = textColor;
}

select.onchange = function() {
 ( select.value === 'black' ) ? update('black','white') : update('white','black');
}

כאן יש לנו אלמנט <select> המאפשר לנו לבחור את הסגנון (שחור או לבן) ובנוסף כותרת פשוטה של <h1> על מנת להציג את הכותרת של האתר. לאחר מכן יש לנו פונקציה שנקראת ()update שמקבלת שני צבעים כארגומנטים. הרקע של האתר נקבע על ידי הצבע הראשון שאנחנו בוחרים, והצבע של הטקסט ניתן כפרמטר השני.

לבסוף ישלנו ״מאזין אירוע״ - event listener בשם onchange. מאזין אירוע זה מכיל ״מטפל אירוע״ - event handler מסוג מסוג אופרטור טרנארי. הוא מתחיל עם מבחן התנאי - select.value === 'black'. אם התנאי מחזיר true, אנחנו נריץ את פונקציית true עם האפרמטרי ׳black׳ ו-׳white׳ - כלומר אנחנו נקבל רקע שחור עם כיתוב טקסט לבן. אם זה תוצאת התקיימות התנאי היא false - פונקציית ()update תרוץ עם פרמטרים לבן ושחור, כלומר הצבעים יהיו הפוכים.

לתשומת לבכם:  אירועים אלו בעצם פעולות או התרחשויות אשר קורים במערכת, אשר אנחנו יכולים ״להאזין״ להם באמצעות ״מאזין אירוע״ - event listener כך שנוכל להגיב בדרך מסויימת, ברגע שהם יתרחשו באמצעות ״מטפל אירוע״ - event handler. אנו נגע בהם בהמשך.

לתשומת לב: ראו גם דוגמא זו ב- GitHub או בדוגמא כדף אינטרנט

למידה עצמאית: לוח שנה פשוט

בדוגמא הבאה, אנחנו הולכים לכתוב דוגמא ללוח שנה. בקוד שלנו יש:

 • אלמנט <select> המאפשר לנו לתת למשתמש לבחור בין חודשים שונים בשנה.
 • מאזין אירוע מסוג onchange על מנת ״להאזין״ להתרחשות של שינוי ערך בתפריט ה- <select>.
 • פונקציה שנקאת ()createCalendar יוצרת לנו ללוח שנה ומציגה את החודש הנכון באלמנט <h1>.

אנחנו צריכים משפט תנאי בתוך ה-event handler שלנו - כלומר בתוך פונקציית onchange שלנו, מתחת להערה ADD CONDITIONAL HERE //. משפט תנאי זה אמור:

 1. להסתכל על החודש שנבחר ואוכסן במשתנה choice. זה יהיה הערך של האלמנט <select> לאחר שהערך שלו השתנה. בדוגמא שלנו זה יהיה January.
 2. להגדיר משתנה בשם days שיהיה שווה למספר הימים בחודש הנבחר. על מנת לעשות זאת אנחנו נצטרך להסתכל על מספר הימים בכל חודש בשנה. אנחנו יכולים להתעלם משנים מעוברות לצרכי דוגמא זו.

רמזים:

 • אנו ממליצים להשתמש באופרטור הלוגי OR (||) על מנת לאחד מספר חודשים ביחד לתנאי אחד. מרביתם הרי חולקים את אותו מספר הימים.
 • חשבו מהו מספר הימים הנפוץ ביותר בחודשים השונים והשתמשו בו כערך ברירת מחדל.

אם אתם עושים טעות - תמיד ניתן לאתחל את הקוד למצבו הראשוני באמצעות כפתור ה-״Reset״. אם ממש נתקעתם - הסתכלו על הפתרון.

למידה עצמאית: יותר אפשרויות צבעים!

בתרגול זה, אנחנו הולכים לקחת את האופרטור הטרנארי שראינו קודם, ולהפוך אותו למשפט switch שיאפשר לנו לבחור מבין אפשרות אחת מבין אפשרויות רבות יותר עבור האתר הפשוט שלנו. הסתכלו על <select> - הפעם אתם תראו שיש לו חמש אופציות ולא שתיים. אתם נדרשים להוסיף משפט switch ישר מתחת להערת ADD SWITCH STATEMENT //אשר יבצע את הפעולות הבאות:

 • הוא אמור לקבל את המשתנה choice כפרמטר שלו.
 • עבור כל מקרה, choice אמור להיות שווה לאחד מהערכים היכולים להיבחר - לדוגמא, לבן, שחור, סגול, צהוב או פסיכודלי. שימו לב שערכים אלו הם case sensitive וזה צריך להיות שווה לערכים של האלמנט <option>.
 • עבור כל מקרה, הפונקציה ()update אמורה לרוץ ולקבל אליה כארגומנטים 2 ערכים של צבעים - הראשון עבור הרקע והשני עבור הטקסט. זכרו שערכי הצבעים אלו מחרוזות, אז צריך לעטוף אותם במרכאות. 

אם אתם עושים טעות - תמיד ניתן לאתחל את הקוד למצבו הראשוני באמצעות כפתור ה-״Reset״. אם ממש נתקעתם - הסתכלו על הפתרון.

לסיכום

אלו הדברם העיקריים והמרכזיים שאנחנו צריכים לדעת על משפטי תנאי ומבניהם ב-JavaScript. אם לא הבנתם את הרעיונות שעברנו עליהם בתרגולים למעלה, חזרו על השיעור שוב. ואם משהו לא ברור, צרו עמנו קשר לשם קבלת עזרה.

ראו גם

במודול זה