Preface

מבוא

אודות מבוא זה

 חלק זה מתאר את המדריך עצמו, איך המידע בו מוצג ואיך אתה יכול להשתמש בדוגמאות המובאות במדריך זה בפיתוח ה-DOM שלך.

מסמך זה נמצא בפיתוח ותרגום מתמיד ואינו מכיל את כלל המידע אודות DOM.

מי צריך לקרא את המסמך הזה

הקורא של מדריך זה הוא מפתח אתרים או משתמש המבין בבניית אתרים ומבנה דפי אינטרנט. מדריך זה נמנע מהנחות מוקדמות אודות ההכרות של הקוראים עם DOM, עם XML, עם שרתי אינטרנט, עם תקינה הקשורה באינטרנט וגם עם JavaScript. מדריך זה יוצא מתוך הנחה שלקורא הכרות עם HTML ועם המבנה הבסיסי של דף אינטרנט, עם דפדפנים ועם CSS.

המידע המקדים המוצג במדריך זה, כמו גם המידע המתקדם הינו בעל ערך רב עבור מפתחי אינטרנט מנוסים ובלתי מנוסים כאחד, ואינו רק עבור המתחילים בפיתוח לאינטרנט.

מהוא Gecko?

מוזילה, Firefox, Netscape ושאר הדפדפנים מבוססי מוזילה משתמשים במימוש זהה של DOM.

Gecko, רכיב התכנה בדפדפנים המטפל בניתוח דפי HTML, מבנה הדפים, DOM ותצוגת ממשק התכנית עצמה - הינו מימוש של מנוע תצוגה מהיר ותואם התקינה של W3C ושל רכיבים דמויי DOM.

תחביר API

התיאורים במדריך זה של ה-API מכילים את התחביר, פרמטרים, דוגמאות, הערות וקישורים למפרטים המתאימים.

לרוב, מאפיינים לקריאה בלבד ישנה שורת תחביר אחת מאחר ואין אפשרות לשנות אותם, אלא רק לגשת (לקרא) אותם. לדוגמה, המאפיין לקריאה בלבד availHeight של אובייקט screen מכיל את המידע הבא אודות התחביר:

iAvail = window.screen.availHeight

במקרה זה, הכוונה היא שניתן להשתמש במאפיין רק בצידו הימני של הביטוי, לעומת מאפיין לקריאה וכתיבה, אותו ניתן גם לשנות כמו שמדגימה דוגמת התחביר הבאה:

msg = window.status
window.status = msg

באופן כללי, כאשר אנו מתארים מאפיין של אובייקט, נציג את האובייקט בצורה פשוטה, כלומר element עבור כלל הרכיבים ו document עבור רכיב המסמך (document) הראשי.

שימוש בדוגמאות

דוגמאות רבות במדריך זה הינן תוכן של קבצים שלמים שניתן להריץ בצורה פשוטה על ידי העתקה והדבקה לקובץ חדש - ופתיחתם באמצעות דפדפן. דוגמאות אחרות הינן רק פיסות קוד, אותן ניתן להריץ על ידי עטיפתם בפונקצית JavaScript.