teoli (Teoli)

Member since
teoli

Gníomhaíocht Cáipéise Is Déanaí

View all activity
Leathanach Dáta Nóta Tráchta

NavigatorLanguage


text-transform


<tr>: The Table Row element


Removed methods, they are not part of HTML.

CSS Masking


CSS Masking


Web/CSS/CSS_Masks Web/CSS/CSS_Masking