Sheppy (Eric Shepherd)

Ynteresses

Underfiningsgebieden

Lid sûnt
Sheppy

Resinte dokumintaktiviteit

Alle aktiviteit werjaan
Side Datum Reaksje

DataTransferItem.getAsEntry()


DataTransferItem


Renamed getAsEntry->webkitGetAsEntry

DataTransferItem.getAsEntry()


DataTransferItem.getAsEntry()


Web/API/DataTransferItem/getAsEntry Web/API/DataTransferItem/webkitGetAsEntry

DataTransferItem.getAsEntry()