vttmaker

Convert lyr or srt subtitles to webvtt

Makke mei Fideo, HTML5, Drag en Drop, Audio, Bestannen

  • 174 kear besjoen

Mear oer dizze demo fan de auteur

Sync txt to vtt:

- enter text and style
- drag video (or audio) to the popup player
- video starts on click convert
- for every line click next line
- download the vtt file
and drag it to the popup player to show

Player shows vorbis comment with Firefox
and supports playlists (m3u, pls, jspf)

About this Demo

Laad de boarnekoade yn 4.38 KB · ZIP-bestân

Dizze demo is frijjûn ûnder de GPL lisinsje.

More by dj0