Photo Mosaic Generator

Create photo-mosaics with thumbnails from Twitter follower list.

Makke mei Web Workers, JavaScript, HTML5, Canvas, Drag en Drop,

  • 341 kear besjoen
  • 0 kommentaren

Mear oer dizze demo fan de auteur

Mosaic Generator creates photo mosaics with thumbnails fetched from Twitter follower list.

Provide a twitter username (preferably someone with a lot of followers) and Drag&Drop an image to run this demo.

It uses YQL and Titter API to fetch the thumbnails. Thumbnails are cached using localStorage. Photomosaics are generated using WebWorkers.

Noch gjin kommentaren.

Log in to add your own.

About this Demo

Laad de boarnekoade yn 44.46 KB · ZIP-bestân

Dizze demo is frijjûn ûnder de GPL lisinsje.