connorshea (Connor Shea)

Jäsen alkaen:
connorshea

Viimeisten dokumenttien toiminta

Näytä kaikki tapahtumat
Sivu Päiväys Kommentti

HTMLHyperlinkElementUtils


Remove unnecessary spacing

DOMImplementation


Update old browser compat table to new format.

hanging-punctuation


Remove NeedsBrowserCompat tag

Screen.availHeight


Remove NeedsBrowserCompat tag

Screen.pixelDepth


Remove NeedsCompatTable and NeedsSpecTable tags