Sheppy (Eric Shepherd)

Interests

Jäsen alkaen:
Sheppy

Viimeisten dokumenttien toiminta

Näytä kaikki tapahtumat
Sivu Päiväys Kommentti

XRPose


XRPose


XRFrame.getViewerPose()


XRFrame.getViewerPose()


Add example snippet and link to full example

XRReferenceSpace.getOffsetReferenceSpace()


Add reference to the main tutorial