mozilla

Revision 348859 of WebGL

 • Revision slug: en/WebGL
 • Revision title: WebGL
 • Revision id: 348859
 • Created:
 • Creator: Karvjorm
 • Is current revision? Kyllä
 • Comment

Revision Content

WebGL tuo 3D-grafiikan Webbin esittelemällä sovellusohjelmointirajapinnan (API), joka on läheisesti yhteensovpiva HTML5 canvas-elementissä käytetttävän OpenGL ES 2.0 -määrittelyn kanssa. Tuki WebGL:lle on nykyisin Firefox 4+ -selaimissa, Google Chrome 9+ -selaimissa, Opera 12+ -selaimissa ja Safari 5.1+ -selaimissa.

Kehitysaiheita

Kuinka aloittaa WebGL-asennus
Kuinka asettaa WebGL-ympäristö.
Lisätään 2D-sisältöä WebGL-ympäristöön
Kuinka renderoidaan yksinkertaisia litteitä muotoja WebGL:tä käyttäen.
Varjostimien käyttäminen värien toteuttamisessa WebGL:ssä
Esittelee, kuinka lisätä väri varjoja käyttäviin muotoihin.
Objektien animointi WebGL:ssä
Näyttää kuin kiertää ja muuntaa objekteja yksinkertaisten animaatioiden luomiseksi.
3D-objektien luominen käyttäen WebGL:ää
Näyttää, kuinka luoda ja animoida 3D-objekti (tässä tapauskessa kuutio).
Using textures in WebGL
Demonstrates how to map textures onto the faces of an object.
Lighting in WebGL
How to simulate lighting effects in your WebGL context.
Animating textures in WebGL
Shows how to animate textures; in this case, by mapping an Ogg video onto the faces of a rotating cube.
Parhaimmat WebGL-käytännöt
Vihjeitä ja suosituksia WebGL-sisällön luomiseksi.
Cross-domain textures
Information about loading textures from domains other than the one from which your content was loaded.
Using extensions
How to use extensions that are available in WebGL.
WebGL-spesifikaatio
WebGL-spesifikaatio.
Khronos WebGL site
The main web site for WebGL at the Khronos Group.
Learning WebGL
A site with tutorials on how to use WebGL.
The WebGL Cookbook
A web site with handy recipes for writing WebGL code.
Planet WebGL
A feed aggregator for people involved in the WebGL community.
ewgl-matrices
A blazing fast matrix library for WebGL
glMatrix
JavaScript Matrix and Vector library for High Performance WebGL apps
mjs
A JavaScript vector and matrix math library, optimized for WebGL usage.
Sylvester
An open source library for manipulating vectors and matrices. Not optimized for WebGL but extremely robust.
WebGL playground
An online tool for creating and sharing WebGL projects. Good for quick prototyping and experimenting.

Browser compatibility

{{CompatibilityTable()}}

Feature Firefox (Gecko) Chrome Internet Explorer Opera Safari
Basic support {{CompatGeckoDesktop("2.0")}} 9 {{CompatNo()}} 12 5.1
Context name experimental-webgl experimental-webgl n/a experimental-webgl experimental-webgl
OES_texture_float {{CompatGeckoDesktop("6.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
OES_standard_derivatives {{CompatGeckoDesktop("10.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
EXT_texture_filter_anisotropic {{CompatGeckoDesktop("13.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
WEBGL_compressed_texture_s3tc {{CompatGeckoDesktop("15.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
drawingBufferWidth and drawingBufferHeight attributes {{CompatGeckoDesktop("9.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
Feature Firefox Mobile (Gecko) Android IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
Context name {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
OES_texture_float {{CompatGeckoMobile("6.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
OES_standard_derivatives {{CompatGeckoMobile("10.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
EXT_texture_filter_anisotropic {{CompatGeckoMobile("13.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
WEBGL_compressed_texture_s3tc {{CompatGeckoMobile("15.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}
drawingBufferWidth and drawingBufferHeight attributes {{CompatGeckoMobile("9.0")}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}} {{CompatUnknown()}}

Gecko notes

WebGL debugging and testing

Starting with Gecko 10.0 {{geckoRelease("10.0")}}, there are two preferences available which let you control the capabilities of WebGL for testing purposes:

webgl.min_capability_mode
A Boolean property that, when true, enables a minimum capability mode. When in this mode, WebGL is configured to only support the bare minimum feature set and capabilities required by the WebGL specification. This lets you ensure that your WebGL code will work on any device or browser, regardless of their capabilities. This is false by default.
webgl.disable_extensions
A Boolean property that, when true, disables all WebGL extensions. This is false by default.
{{HTML5ArticleTOC()}}

Revision Source

<p>WebGL tuo 3D-grafiikan Webbin esittelemällä sovellusohjelmointirajapinnan (API), joka on läheisesti yhteensovpiva HTML5 <a href="/en-US/docs/HTML/Canvas" title="en-US/docs/html/canvas"><code>canvas</code></a>-elementissä käytetttävän OpenGL ES 2.0 -määrittelyn kanssa. Tuki WebGL:lle on nykyisin <a href="/en-US/docs/Firefox_4_for_developers" title="en-US/docs/Firefox 4 for developers">Firefox 4</a>+ -selaimissa, <a class="external" href="http://www.google.com/chrome/" title="http://www.google.com/chrome/">Google Chrome</a> 9+ -selaimissa, <a href="http://www.opera.com/" title="http://www.opera.com/">Opera </a>12+ -selaimissa ja <a href="http://www.apple.com/fr/safari/" title="http://www.apple.com/fr/safari/">Safari </a>5.1+ -selaimissa.</p>
<div class="cleared row topicpage-table">
 <div class="section">
  <h2 class="Documentation" id="Development_topics">Kehitysaiheita</h2>
  <dl>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Getting_started_with_WebGL" title="en-US/docs/WebGL/Getting started with WebGL">Kuinka aloittaa WebGL-asennus</a></dt>
   <dd>
    Kuinka asettaa WebGL-ympäristö.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Adding_2D_content_to_a_WebGL_context" title="en-US/docs/WebGL/Adding 2D content to a WebGL context">Lisätään 2D-sisältöä WebGL-ympäristöön</a></dt>
   <dd>
    Kuinka renderoidaan yksinkertaisia litteitä muotoja WebGL:tä käyttäen.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Using_shaders_to_apply_color_in_WebGL" title="en-US/docs/WebGL/Using shaders to apply color in WebGL">Varjostimien käyttäminen värien toteuttamisessa WebGL:ssä</a></dt>
   <dd>
    Esittelee, kuinka lisätä väri varjoja käyttäviin muotoihin.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Animating_objects_with_WebGL" title="en-US/docs/WebGL/Animating objects with WebGL">Objektien animointi WebGL:ssä</a></dt>
   <dd>
    Näyttää kuin kiertää ja muuntaa objekteja yksinkertaisten animaatioiden luomiseksi.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Creating_3D_objects_using_WebGL" title="en-US/docs/WebGL/Creating 3D objects using WebGL">3D-objektien luominen käyttäen WebGL:ää</a></dt>
   <dd>
    Näyttää, kuinka luoda ja animoida 3D-objekti (tässä tapauskessa kuutio).</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Using_textures_in_WebGL" title="en-US/docs/WebGL/Using textures in WebGL">Using textures in WebGL</a></dt>
   <dd>
    Demonstrates how to map textures onto the faces of an object.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Lighting_in_WebGL" title="en-US/docs/WebGL/Lighting in WebGL">Lighting in WebGL</a></dt>
   <dd>
    How to simulate lighting effects in your WebGL context.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Animating_textures_in_WebGL" title="en-US/docs/WebGL/Animating textures in WebGL">Animating textures in WebGL</a></dt>
   <dd>
    Shows how to animate textures; in this case, by mapping an Ogg video onto the faces of a rotating cube.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/WebGL_best_practices" title="en-US/docs/WebGL/WebGL best practices">Parhaimmat WebGL-käytännöt</a></dt>
   <dd>
    Vihjeitä ja suosituksia WebGL-sisällön luomiseksi.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Cross-Domain_Textures" title="en-US/docs/WebGL/Cross-Domain Textures">Cross-domain textures</a></dt>
   <dd>
    Information about loading textures from domains other than the one from which your content was loaded.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/WebGL/Using_Extensions" title="en-US/docs/WebGL/Using_Extensions">Using extensions</a></dt>
   <dd>
    How to use extensions that are available in WebGL.</dd>
  </dl>
 </div>
 <div class="section">
  <h2 class="Related_Topics" id="Resources">Resurssit</h2>
  <dl>
   <dt>
    <a class="link-https" href="https://www.khronos.org/registry/webgl/specs/1.0/" title="https://www.khronos.org/registry/webgl/specs/1.0/">WebGL-spesifikaatio</a></dt>
   <dd>
    WebGL-spesifikaatio.</dd>
   <dt>
    <a class="external" href="http://www.khronos.org/webgl/" title="http://www.khronos.org/webgl/">Khronos WebGL site</a></dt>
   <dd>
    The main web site for WebGL at the Khronos Group.</dd>
   <dt>
    <a class="external" href="http://learningwebgl.com/blog/" title="http://learningwebgl.com/blog/">Learning WebGL</a></dt>
   <dd>
    A site with tutorials on how to use WebGL.</dd>
   <dt>
    <a class="external" href="http://learningwebgl.com/cookbook/index.php/" title="http://learningwebgl.com/cookbook/index.php/">The WebGL Cookbook</a></dt>
   <dd>
    A web site with handy recipes for writing WebGL code.</dd>
   <dt>
    <a class="external" href="http://planet-webgl.org/" title="http://planet-webgl.org/">Planet WebGL</a></dt>
   <dd>
    A feed aggregator for people involved in the WebGL community.</dd>
   <dt>
    <a class="external" href="http://code.google.com/p/ewgl-matrices/" title="http://code.google.com/p/ewgl-matrices/">ewgl-matrices</a></dt>
   <dd>
    A blazing fast matrix library for WebGL</dd>
   <dt>
    <a class="link-https" href="https://github.com/toji/gl-matrix" title="https://github.com/toji/gl-matrix">glMatrix</a></dt>
   <dd>
    JavaScript Matrix and Vector library for High Performance WebGL apps</dd>
   <dt>
    <a class="external" href="http://code.google.com/p/webgl-mjs/" title="http://code.google.com/p/webgl-mjs/">mjs</a></dt>
   <dd>
    <span>A JavaScript vector and matrix math library, optimized for WebGL usage.</span></dd>
   <dt>
    <a class="external" href="http://sylvester.jcoglan.com/" title="http://sylvester.jcoglan.com/">Sylvester</a></dt>
   <dd>
    An open source library for manipulating vectors and matrices. Not optimized for WebGL but extremely robust.</dd>
   <dt>
    <a class="external" href="http://webglplayground.net" title="http://webglplayground.net">WebGL playground</a></dt>
   <dd>
    An online tool for creating and sharing WebGL projects. Good for quick prototyping and experimenting.</dd>
  </dl>
 </div>
</div>
<h2 id="Browser_compatibility">Browser compatibility</h2>
<p>{{CompatibilityTable()}}</p>
<div id="compat-desktop">
 <table class="compat-table">
  <tbody>
   <tr>
    <th>Feature</th>
    <th>Firefox (Gecko)</th>
    <th>Chrome</th>
    <th>Internet Explorer</th>
    <th>Opera</th>
    <th>Safari</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Basic support</td>
    <td>{{CompatGeckoDesktop("2.0")}}</td>
    <td>9</td>
    <td>{{CompatNo()}}</td>
    <td>12</td>
    <td>5.1</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Context name</td>
    <td><code>experimental-webgl</code></td>
    <td><code>experimental-webgl</code></td>
    <td>n/a</td>
    <td><code>experimental-webgl</code></td>
    <td><code>experimental-webgl</code></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a class="external" href="http://www.khronos.org/registry/gles/extensions/OES/OES_texture_float.txt" title="http://www.khronos.org/registry/gles/extensions/OES/OES_texture_float.txt"><code>OES_texture_float</code></a></td>
    <td>{{CompatGeckoDesktop("6.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a class="external" href="http://www.khronos.org/registry/webgl/extensions/OES_standard_derivatives/" title="http://www.khronos.org/registry/webgl/extensions/OES_standard_derivatives/"><code>OES_standard_derivatives</code></a></td>
    <td>{{CompatGeckoDesktop("10.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a href="/en-US/docs/WebGL/Using_Extensions#EXT_texture_filter_anisotropic" title="en-US/docs/WebGL/Using_Extensions#EXT_texture_filter_anisotropic"><code>EXT_texture_filter_anisotropic</code></a></td>
    <td>{{CompatGeckoDesktop("13.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a href="/en-US/docs/WebGL/Using_Extensions#WEBGL_compressed_texture_s3tc" title="en-US/docs/WebGL/Using_Extensions#WEBGL_compressed_texture_s3tc"><code>WEBGL_compressed_texture_s3tc</code></a></td>
    <td>{{CompatGeckoDesktop("15.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><code>drawingBufferWidth</code> and <code>drawingBufferHeight</code> attributes</td>
    <td>{{CompatGeckoDesktop("9.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>
<div id="compat-mobile">
 <table class="compat-table">
  <tbody>
   <tr>
    <th>Feature</th>
    <th>Firefox Mobile (Gecko)</th>
    <th>Android</th>
    <th>IE Mobile</th>
    <th>Opera Mobile</th>
    <th>Safari Mobile</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Basic support</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Context name</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a class="external" href="http://www.khronos.org/registry/gles/extensions/OES/OES_texture_float.txt" title="http://www.khronos.org/registry/gles/extensions/OES/OES_texture_float.txt"><code>OES_texture_float</code></a></td>
    <td>{{CompatGeckoMobile("6.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a class="external" href="http://www.khronos.org/registry/webgl/extensions/OES_standard_derivatives/" title="http://www.khronos.org/registry/webgl/extensions/OES_standard_derivatives/"><code>OES_standard_derivatives</code></a></td>
    <td>{{CompatGeckoMobile("10.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a href="/en-US/docs/WebGL/Using_Extensions#EXT_texture_filter_anisotropic" title="en-US/docs/WebGL/Using_Extensions#EXT_texture_filter_anisotropic"><code>EXT_texture_filter_anisotropic</code></a></td>
    <td>{{CompatGeckoMobile("13.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a href="/en-US/docs/WebGL/Using_Extensions#WEBGL_compressed_texture_s3tc" title="en-US/docs/WebGL/Using_Extensions#WEBGL_compressed_texture_s3tc"><code>WEBGL_compressed_texture_s3tc</code></a></td>
    <td>{{CompatGeckoMobile("15.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><code>drawingBufferWidth</code> and <code>drawingBufferHeight</code> attributes</td>
    <td>{{CompatGeckoMobile("9.0")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
    <td>{{CompatUnknown()}}</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>
<h3 id="Gecko_notes">Gecko notes</h3>
<h4 id="WebGL_debugging_and_testing">WebGL debugging and testing</h4>
<p>Starting with Gecko 10.0 {{geckoRelease("10.0")}}, there are two preferences available which let you control the capabilities of WebGL for testing purposes:</p>
<dl>
 <dt>
  <code>webgl.min_capability_mode</code></dt>
 <dd>
  A Boolean property that, when <code>true</code>, enables a minimum capability mode. When in this mode, WebGL is configured to only support the bare minimum feature set and capabilities required by the WebGL specification. This lets you ensure that your WebGL code will work on any device or browser, regardless of their capabilities. This is <code>false</code> by default.</dd>
 <dt>
  <code>webgl.disable_extensions</code></dt>
 <dd>
  A Boolean property that, when <code>true</code>, disables all WebGL extensions. This is <code>false</code> by default.</dd>
</dl>
<div>
 {{HTML5ArticleTOC()}}</div>
Revert to this revision