HTML referenssi

Tämä HTML referenssi kuvaa kaikki elementit ja ominaisuudet HTML:stä, mukaan lukien globaalit ominaisuudet jotka koskevat kaikkia elementtejä.

HTML elementtireferenssi
Tällä sivulla luetellaan kaikki HTML elementit, jotka on luotu tageilla.
HTML ominaisuusreferenssi
HTML-elementeissä on ominaisuuksia. Nämä ovat lisäarvoja, jotka määrittävät elementit tai säätävät niiden käyttäytymistä eri tavoin käyttäjien haluamiin kriteereihin.
Globaalit ominaisuudet
Globaalit ominaisuudet ovat ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille HTML-elementeille; niitä voidaan käyttää kaikissa elementeissä, vaikka niillä ei ehkä ole vaikutusta joihinkin elementteihin.
Linkkityypit
HTML:ssä seuraavat linkityypit osoittavat kahden asiakirjan välistä suhdetta, jossa toinen linkkaa toiseen asiakirjaan käyttämällä <a>, <area> tai <link> -elementtiä.
Sisältökategoriat
Jokainen HTML-elementti on yhden tai useamman sisältökategorian jäsen - nämä kategoriat ryhmittävät elementtejä, jotka jakavat yhteisiä ominaisuuksia.