SVGFEFloodElement

Luet tämän sisällön englanninkielistä versiota, koska tälle sisällölle ei ole vielä käännöstä. Auta meitä kääntämään tämä artikkeli!

The SVGFEFloodElement interface corresponds to the <feFlood> element.

Properties

This interface doesn't implement any specific properties, but inherits properties from its parent interface, SVGElement, and implements properties from SVGFilterPrimitiveStandardAttributes.

Methods

This interface doesn't implement any specific methods, but inherits methods from its parent interface, SVGElement, and implements methods from SVGFilterPrimitiveStandardAttributes.

Specifications

Specification Status Comment
Filter Effects Module Level 1
The definition of 'SVGFEFloodElement' in that specification.
Working Draft No change
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGFEFloodElement' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SVGFEFloodElementChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also