PerformanceMark

Luet tämän sisällön englanninkielistä versiota, koska tälle sisällölle ei ole vielä käännöstä. Auta meitä kääntämään tämä artikkeli!

PerformanceMark is an abstract interface for PerformanceEntry objects with an entryType of "mark". Entries of this type are created by calling performance.mark() to add a named DOMHighResTimeStamp (the mark) to the browser's performance timeline.

Properties

This interface has no properties but it extends the following PerformanceEntry properties by qualifying/constraining the properties as follows:

PerformanceEntry.entryType
Returns "mark".
PerformanceEntry.name
Returns the name given to the mark when it was created via a call to performance.mark().
PerformanceEntry.startTime
Returns the DOMHighResTimeStamp when performance.mark() was called.
PerformanceEntry.duration
Returns "0". (A mark has no duration.)

Methods

This interface has no methods.

Example

See the example in Using the User Timing API.

Specifications

Specification Status Comment
User Timing Level 2
The definition of 'PerformanceMark' in that specification.
Working Draft
User Timing
The definition of 'PerformanceMark' in that specification.
Recommendation Basic definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
PerformanceMarkChrome Full support 43Edge Full support YesFirefox Full support 41IE Full support 10Opera Full support 33Safari Full support 11WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 33Safari iOS Full support 11Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also