window.navigator.platform

Yhteenveto

Palauttaa selaimen alustaa edustavan merkkijonon.

Syntaksi

platform = navigator.platform

platform on merkkijono, joka on yksi seuraavista arvoista: "Win32", "Linux i686", "MacPPC", "MacIntel", tai jokin muu.

Esimerkki

alert(navigator.platform);

Kommentit

Jollei koodisi ole etuoikeutettu (chrome tai vähintään UniversalBrowserRead-etuoikeus), se voi ehkä saada general.platform.override-asetusarvon eikä oikean alustan.

Spesifikaatio

Tämä oli alunperin osa DOM Level 0-määrittelyä, mutta on sittemmin sisällytetty HTML5-spesifikaatioon.