window.navigator.appCodeName

Yhteenveto

Palauttaa nykyisen selaimen sisäisen "code"-nimen.

Syntaksi

codeName = window.navigator.appCodeName

Parametrit

  • codeName on selaimen sisäinen nimi merkkijonona.

Esimerkki

dump(window.navigator.appCodeName);

Kommentit

Mozilla, Netscape 6, jad IE5 kaikki käyttävät sisäistä nimeä "Mozilla."

Spesifikaatio

DOM Level 0. Ei ole spesifikaation osa.